Systém ABS oslávi na budúci rok 40. výročie od prvého použitia v sériovom aute. Bol to Mercedes triedy S z roku 1978.

Čo sa skrýva pod skratkou ABS? Celým názvom Anti-lock Braking System, v preklade proti-blokovací systém bŕzd. Základnou úlohou systému je, aby nedošlo k zablokovaniu kolies pri brzdení vozidla. To zabezpečí, že auto ostane ovládateľné aj pri prudkom brzdení. Ak nastane prípad, že riadiaca jednotka ABS zistí, že niektoré z kolies automobilu sa prestane otáčať, zníži, alebo sa pre neho uvoľní brzdnú silu prostredníctvom hydraulickej jednotky. Úlohou tohto systému je udržať medzi kolesom, respektíve pneumatikou a vozovkou valivé trenie, a tak zamedziť vzniku kĺzavého trenia. Riadiaca jednotka čerpá informácie zo snímačov ABS, ktoré sú umiestnené zvyčajne v náboji každého kolesa.
 

Ovplyvňuje ABS brzdnú dráhu auta pozitívne alebo negatívne? Odpovede boli odlišné, a to na základe experimentov. Pri moderných systémoch po roku 2010 je možné tvrdiť, že ABS systém vždy skracuje brzdnú dráhu vozidla, bez ohľadu na to, či auto brzdí na suchej alebo šmykľavej vozovke.
 

No systém má aj slabiny. Jednou z nich je brzdenie na zrolovanom a nerovnom povrchu vozovky. Kolesá auta na takomto povrchu nadskakujú a z tohto dôvodu poskytujú snímače riadiacej jednotke nesprávne informácie o nepomere rýchlosti otáčania kolesa.

Základné benefity systému ABS: * ovládateľnosť vozidla aj pri krízovom brzdení, * skrátenie brzdnej dráhy na fakticky všetkých povrchoch, * smerová stabilita pri brzdení na rozdielnych povrchoch, * rovnomerné a šetrné opotrebenie pneumatík.

Vývoj ABS prebieha neustále. Prvé pokusy začali už v 30-tych rokov 20. storočia. Pôvodne bol vyvíjaný pre uplatnenie v lietadlách. Dominantnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberala vývojom, je firma Bosch. Prvýkrát osadili systém ABS v r1978 do Mercedesu-Benz triedy S (W116) ako príplatkovú výbavu. Prvým vozidlom, ktoré malo štandardne osadený tento systém, sa stal Ford Scorpio v r1985. Snímače ABS využívajú aj ďalšie prvky aktívnej bezpečnosti, ako sú systémy ASR, ESP, TSC a i. Od roku 2006 musí byť každé nové vozidlo homologované v EÚ vybavené proti-blokovacím systémom bŕzd.