O hospodárení NDS sa aktuálne vedie veľa káuz. Je hanba, ako sa šafári s majetkom a peniazmi. Avšak tému bezpečnosti považujem za prínosnú, škandály sem teraz ťahať nebudem. Chcem poukázať, kde sa šetrí zbytočne, až nerozumne.

Tlmiče nárazu

V záujme zvýšenia bezpečnosti v NDS vytipovali miesta, kde je potrebné  takéto bezpečnostné zariadenie. Tlmič chráni pred nárazom do pevnej prekážky. Mechanizmus účinku  v momente nárazu vozidla do prekážky možno prirovnať k skladaniu harmoniky. Tlmiť kinetickú energiu vozidla pomáha viaczložková sada absorpčných prvkov (počet závisí od úrovne zachytenia tlmiča nárazu), ktoré postupným deformovaním tlmia náraz vozidla.

Retroreflexný gombík

Tieto bezpečnostné dopravné zariadenia používajú na doplnenie vodorovného dopravného značenia a zvýraznenie smerového vedenia v jazdnom pruhu. Odrážajú dopadajúce svetlo pomocou spätných odraziek za účelom výstrahy, svetelného vedenia a informovania vodičov na neprehľadných či nehodových úsekoch. Sú skvelé hlavne pri zníženej viditeľnosti.

Veterný rukáv

Pomôcka, ktorá pomáha určiť smer a silu nárazového vetra na diaľniciach. Niekedy je naozaj ťažké určiť smer a intenzitu vetra. Skutočne silný vietor vie potrápiť aj vodičov osobných vozidiel, nielen vodičov vozidiel s veľkými plochami. 

Energetická absorpčná koncovka

Umiestnenie koncovky na zvodidlách zabraňuje vymršteniu a napichnutiu automobilu. Využíva deformačné zóny, ktoré tlmia a absorbujú náraz. Zvodidlá chránia od nárazu do pevnej prekážky (strom, betónový pilier). Princípom funkcie koncovky je zabrániť takému nájazdu vozidla na zvodidlá, aby auto do pevnej prekážky nenarazilo a zároveň aby auto nestiahli zvodidlá ďalej k pevnej prekážke.

Spomaľovacie prahy

Mobilné výstražné prahy umiestňujú všade tam, kde prichádza k obmedzeniam v doprave a upozornia na blížiacu sa prekážku. Výstražné prahy majú dĺžku dva metre, hrúbku 2,5 cm a sú žltej reflexnej farby. Uložiť sa môžu kdekoľvek na vozovku a po mimoriadnej udalosti sa zasa odstránia. Ich účinok je podobný retardéru.

Dávaj pozor na protismer

Dopravné značenie umiestňujú najmä na smerovo rozdelených vetvách križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Varovné tabule sa inštalujú aj na odpočívadlách, aby zabraňovali vodičom vjazd do protismeru na diaľnici.

Oplotenie

Realizáciou oplotenia sa snažia zabrániť prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a tým pádom zabrániť kolíznym situáciám s motoristami. Je však trochu smutné, že na mnohých úsekoch chýba, je poškodené, poprípade konštrukčne slabé a aj stredne veľká zver ho vie prejsť. Pri strete zo zverou pri maximálne povolenej, ale aj nižšej rýchlosti hrozia fatálne následky. Nezabúdajte však, že aj nový plot nemusí odolať náporu silného zvieraťa. Povedzme divé prasa ho vie bez problémov preraziť. Nespoliehajte sa preto, že plot vás ochráni pred všetkým. 

Zvodidlá

Umiestnením zvodidiel vraj garantujú bezpečnosť na diaľniciach. Ich hlavnou úlohou je zabrániť tomu, aby sa motorista v prípade kolízie ocitol na diaľnici v protismere či vyletel  do hlbokej priekopy. Na diaľniciach osádzajú do stredu betónové zvodidlá, na rýchlostných cestách osádzajú  do stredu kvôli šírkovým parametrom oceľové zvodidlá. Systém betónových zvodidiel rozšíri jazdný pás diaľnice o takmer 1,5 metra, čím sa výrazne znižuje riziko potenciálnej kolízie vozidla.

Vodorovné dopravné značenie

Akustické vodiace čiary sú dopĺňané na vnútorných a vonkajších stranách vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Tento bezpečnostný prvok upozorní motoristu zvukovým a vibračným efektom, že opúšťa jazdný pruh.

Mobilné informačné tabule

Informačné tabule prinášajú motoristom rýchle a aktuálne informácie o situácii na diaľnici. Motoristi sa okamžite dozvedia o aktuálnej dopravnej nehode, prejazdnosti, uzávierkach či o nepriaznivých poveternostných podmienkach na diaľnici. Vďaka signalizačnému zariadeniu vedia vodiči flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu.

Zdroj a foto: NDS