Koncom minulého roka schválil parlament nové poplatky pre motorové vozidlá, ktoré výraznou mierou predražujú registráciu ale aj prepis starších motorových vozidiel. Zákon, ktorého súčasťou bol predmetný pozmeňujúci návrh prezidentka vrátila do parlamentu, čo rozpútalo búrlivú diskusiu o spravodlivom nastavení registračných poplatkov. V nej bol najčastejším oponentom predkladateľa Mariána Viskupiča advokát Jakub Berthoty. Okrem kritiky sa Berthoty snažil ponúknuť aj prijateľné riešenie a navrhol spravodlivejší výpočet registračného poplatku, ktorý by nemal nikoho diskriminovať. Spomenul aj viaceré výnimky zo zahraničia, ako sú sezónne značky ale aj status a značky pre tzv. young-timery - vozidlá predovšetkým vo veku od 20 do 29 rokov.

Práve požiadavka po spravodlivejších pravidlách pre youngtimery vyústila do vzniku Združenia mladších historických vozidiel SR.

Momentálne vnímame ako našu najdôležitejšiu tému registračné poplatky, ktoré môžu poškodiť mnohých majiteľov starších áut. Nejde len o mladšie historické vozidlá ale aj o širokú verejnosť a mnohých živnostníkov a podnikateľov, ktorí sa týmto vozidlám venujú. Potrebujeme vytvoriť legislatívne prostredie, v ktorom budeme tieto vozidlá aktívne chrániť, podobne ako dnes chránime historické vozidlá. Ide o budúce technické a kultúrne dedičstvo, budúce historické vozidlá. Definícia „young-timeru“ už vznikla na pôde medzinárodnej organizácie FIVA a medzi hlavné ciele nášho združenia bude túto novú definíciu dostať aj do slovenskej legislatívy,“ približuje Jakub Berthoty, predseda Združenia mladších historických vozidiel SR.

Rozsiahla agenda a nové spolupráce

Zavedením novej definície združenie sleduje aj zavedenie osobitných pravidiel vzťahujúcich sa na prihlásenie mladších historických vozidiel. Odkazuje pritom na už existujúci proces registrácie, osobitné poplatky a zvláštne evidenčné čísla, ktoré dnes chránia historické vozidlá. Na svojej webstránke združenie informuje aj o tom, že plánuje úzko spolupracovať s „veteránistami“, ktorých zastupuje Združenie zberateľov historických vozidiel SR, o.z. Obe združenia už rokujú o uzatvorení „memoranda o spolupráci“. 

Členom združenia sa môžu stať tak fyzické osoby (vlastníci mladších historických vozidiel), ako aj právnické osoby (tzv. auto-kluby). Prostredníctvom členskej základe plánuje združenie tiež viesť evidenciu a štatistiky mladších historických vozidiel a zároveň zhromažďovať a uchovávať dobové informácie týkajúce sa produkcie a výroby konkrétnych vozidiel.

zdoj: www.zmhv.sk
foto: cz.depositphotos.com