Pri znížení počtu jazdných pruhov upravených dopravným značením môžu nastať 2 prípady. To, kto má prednosť, závisí aj od toho, či je, alebo nie je umiestnená doplnková značka C30 – Striedavé radenie. Ak je značka, radí sa tzv. zipsom. 

"Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou." Ďalej v zákone je ešte jedno pravidlo, ktoré si vodiči často mýlia. Spoliehajú sa na zipsové pravidlo pri obchádzaní prekážky. Čiže „ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu." Ukončenie jazdného pruhu sa nepovažuje za prekážku! Pre plynulosť je lepšie, ak využijete celú šírku cesty a zaradíte sa pred zúžením. 

Dlhé kolóny nikomu nikdy nepomôžu. Stačí, že vo väčšom meste obmedzíte jeden zjazd z obchvatu, alebo hlavného ťahu a hneď sa začne vliecť aj tranzitná doprava. Keď sa začne vliecť tranzit, stojí doprava v celom meste. Automaticky stúpa medzi vodičmi zlosť a nervozita. Je nutné pri jazdení zapojiť aj hlavu a byť tak trochu tolerantný. Cesta nie je iba pre jedného, ale pre všetkých, tak by sme sa podľa toho mali všetci správať... 

Video: MINV