Pri znížení počtu jazdných pruhov upravených dopravným značením môžu nastať 2 prípady. To, kto má prednosť, závisí aj od toho, či je, alebo nie je umiestnená doplnková značka C30 – Striedavé radenie.  

Rozoberiem konkrétny prípad, taký akých sú Slovenské mestá plné. Je ním hlavný ťah mestom Humenné. Cesta má v každom smere 2 jazdné pruhy. Na hlavnom ťahu je okrem svetelných križovatiek aj kruhový objazd. Tesne pred ním sa dvojpruhová cesta zužuje do jedného jazdného pruhu. Ako to vyzerá v čase dopravnej špičky? Katastrofa... Autá, ktoré smerujú ku kruhovému objazdu, sú nastúpene v ľavom (priebežnom) pruhu aj 500 metrov! Pravý pruh ostáva voľný. Sem-tam sa nájde „odvážlivec“, ktorý sa pokúsi predbehnúť pomaly sa pohybujúcu kolónu. Samozrejme, na konci ho nechce nik pustiť do ľavého priebežného pruhu a musí si prednosť na drzovku vynútiť.


Čo vraví zákon? Spomenieme si jazdu v jazdných pruhoch. "Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou." Ďalej v zákone je ešte jedno pravidlo, ktoré si vodiči často mýlia. Spoliehajú sa na zipsové pravidlo pri obchádzaní prekážky. Čiže „ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.“

Vysvetlenie situácie po lopate. Ukončenie jazdného pruhu sa nepovažuje za prekážku! V našom prípade máme umiestnenú iba dopravnú značku C22b, ktorá určuje, ktorý jazdný pruh je priebežný. Nie je doplnená značkou C30 - striedavé radenie. Takže platí, že vodič v priebežnom pruhu má od vodičov v končiacom jazdnom pruhu prednosť. 

Využívajte všetky možnosti cesty a buďte voči sebe viac tolerantní.

Lenže čo je z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávke efektívnejšie? Jednoznačne využiť celú kapacitu cesty. To znamená, že je lepšie stáť vedľa seba, ako stáť v jednom rade v kilometrovej kolóne. A pred miestom zúženia sa súvisle radiť.

Je potrebné si uvedomiť, že niektoré (nie všetky) dopravné značky, sú na ceste niekedy aj desiatky rokov, a už dávno neodpovedajú situácii v premávke. 


Vo veľkých mestách sa nad radením pomaly nikto nezamýšľa a radí sa vždy až pred zúžením jazdných pruhov cesty do zipsu. A je jedno či je tam samostatná značka C22b, alebo v kombinácii s doplnkovou značkou C30. V malých mestách to je bohužiaľ ešte stále veľký problém.

Áno, celú situáciu by v Humennom možno vyriešila, resp. podstatne zjednodušila doplnková značka C30 – Striedavé radenie, resp. rozšírenie kruhového objazdu, aspoň pre prvý zjazd, keďže za ním pokračujú opäť 2 jazdné pruhy.

Uvedomte si, že nikomu nepomôže dlhá kolóna, ktorá siaha až po najbližšiu svetelnú križovatku. Raďte sa striedavo, aj keď to zákon striktne neprikazuje. Zlepší to plynulosť premávky...

Definície dopravných značiek C22b a C30

Značka Zníženie počtu jazdných pruhov (č. C 22b) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.

Značka Striedavé radenie (č. C 30), ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde pri súbežnej jazde platí striedavé radenie pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky. Ak sa značka použije pri prekážke cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný pri súbežnej jazde umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávke, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného jazdného pruhu. Ak sa značka použije pri zbiehaní dvoch jazdných pruhov, vodič vozidla idúceho v priebežnom jazdnom pruhu je povinný pri súbežnej jazde umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do priebežného jazdného pruhu; značka sa umiestňuje na začiatku výjazdového klinu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu.

Ak sa rozhodnete v zákone hľadať definíciu priebežného pruhu, tak zbytočne. Nie je tam...

Grafika dopravných značiek C22b(vľavo) a C30 (vpravo). Z rozmerového hľadiska môže byť značka C30 podstatne menšia.