V posledných rokoch prichytili množstvo ľudí v Rakúsku pri podvádzaní počas testu z teórie, ktorý je súčasťou podmienok k udeleniu vodičského oprávnenia. Podvodníci boli väčšinou prichytení, ako sa pomocou zakázaného technického vybavenia pokúšali zložiť skúšku. Nepochodili a z testu ich po odhalení samozrejme rovno vyhodili.

Niektorí z previnilcov následne dokonca skončili priamo pred súdom. Aj keď však boli už skôr odsúdení, ukázalo sa, že (aj pôvodne pravoplatné) rozsudky o vine napokon neboli platné. K tomuto záveru dospel Najvyšší súd u našich susedov, píše Heute.at.

Prečo došlo ku zvratu?

Správanie, ktorého sa uchádzači o vodičák dopustili, nie je trestný čin. Príslušný paragraf zakazujúci falšovanie listín a úradných dokumentov, ktorý sa mal na previnilcov vzťahovať, nie je podľa súdu možné takýmto spôsobom vôbec uplatniť. Čo je ešte zaujímavejšie, súd dospel k tomu, že na takéto podvodné správanie sa nevzťahuje ani žiaden iný paragraf v rovine štandardného trestného práva.

Mnohí z podvádzajúcich adeptov na vodičák pritom museli zacvakať pokuty vo výške od 800 do 2 600 eur. Tieto pokuty, uložené v súvislosti s rozsudkami, sú však teraz na základe čerstvého rozsudku taktiež neplatné.

Odhalení kandidáti na vodičák, ktorých sa to týka, však majú dôvod na radosť iba čiastočne. Podvádzanie pri skúškach na vodičský preukaz nezostáva ani po novom bez následkov – možno ho postihovať podľa správneho práva. Rakúsky zákon o vodičských preukazoch stanovuje aj konkrétne sankcie. Navyše, žiak autoškoly pristihnutý pri podvádzaní dostane zákaz činnosti na deväť mesiacov – do doby, kedy bude môcť pristúpiť k ďalšiemu pokusu zložiť teoretickú skúšku.

Zdroj: Heute.at