Klimatické zákony známe pod názvom Fit for 55 si dali za cieľ výrazne zmeniť tvár európskej mobility. Za každú cenu musí byť ekologickejšia a pokiaľ možno, nemala by obmedziť mobilitu obyvateľstva. Už teraz sa však vie, že mobilita ako taká bude drahšia a stane sa z nej „luxusnejšia“ záležitosť. EÚ má však údajne plán, ako ju napriek tomu zabezpečiť na zodpovedajúcej úrovni.

Chôdza, bicykle a vlaky

To, že má Európska komisia v pláne vysadiť ľudí spoza volantov vlastných áut a posadiť ich v mestách na bicykle alebo kolobežky, sme na Toppeed.sk už písali. Výrazne viac európskych peňazí má prúdiť dokonca aj na podporu chodcov v mestách. Na dlhšie vzdialenosti však majú európski zákonodarcovia iné riešenie – železničnú dopravu. V rámci jednej zo štyroch nových iniciatív ekologickej mobility sa práve Cesta vlakom má stať výkladnou skriňou európskej mobility. „Nové riešenia nasmerujú európsku mobilitu k udržateľnej budúcnosti,“ povedal Frans Timmermans zodpovedný za „zelenú“ dopravu na pôde EÚ. „Rýchlejšie európske železničné spojenia s ľahko dostupnými cestovnými lístkami a väčšími právami cestujúcich sú budúcnosť,“ doplnil Timmermans.

EÚ má v pláne vybudovať transeurópsku želežničnú dopravnú sieť novej generácie. Cezhraničné cestovanie má byť výrazne komfortnejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. Dokonca tak, že bude výhodnejšie, než cesta vlastným autom. Vrátane prípojov pomocou hromadnej dopravy v cieľovej stanici a nadväzujúcich spôsobov dopravy do cieľa (zdieľaná doprava, bicykle, kolobežky, bezpečné cestičky pre chodcov). Podľa EÚ by mala nová medzinárodná železničná doprava výrazne konkurovať aj transeurópskej leteckej doprave. Z podpory železničnej dopravy sú nadšení aj zástupcovia Greenpeace a ako sa vyjadrili, balíček opatrení o železničnej doprave „prekračuje očakávania“.

zdroj: Euractiv