Kde Dialničná patrola nefuguje?

Súkromná diaľnica R1 - Pribina má jedno vlastné operačné stredisko, ktoré vodičom v núdzi pomôže riešiť situáciu. Nové diaľničné dielo Obchvat Nula, známy ako D4R7 má zas kamerami tak kvalitne a detailne pokrytý celý diaľničný projekt, že o prípadných problémoch motoristov vedia skôr, než o pomoc motorista zažiada. Na týchto úsekoch diaľnic sa motoristom tiež dostane pomoc, nie však od služby zriadenej NDSkou, už roky známej Dialničnej Patroly.

Čo diaľničná patrola robí?

Podá pomocnú ruku v rôznych krízových situáciách, napríklad poskytne zákryt pri riešení defektu. Ale zabezpečuje aj prevenciu, a to napríklad tak, že na diaľniciach pravidelne hliadkuje, kontroluje vozovky a odpočívadlá. Ak dôjde k nehode, zmobilizuje všetky potrebné subjekty, označí miesto a neskôr ho aj vyčistí. Pre motoristov v núdzi je však najcennejšia ich pomoc pri riešení problému s vozidlom.

S čím pomáha patrola najčastejšie?

Muži z patroly vo väčšine pomáhajú tak, že vytvoria zákryt vozidla, ktoré má problém. Diaľničná patrola takto zvyšuje bezpečnosť. Stojace vozidlo tvorí prekážku v zjazdnosti a môže ohrozovať iných motoristov. Patrola vytvorí zákryt pri dopravnej nehode alebo pri poruche vozidla, akou je napríklad defekt či iné zlyhanie, ktoré si nevyžaduje odtiahnutie vozidla.

Ako Diaľničnú patrolu kontaktovať?

Bezplatne na čísle 0800 100 007 - kedykoľvek. Diaľničná patrola je v nasadení na celej diaľničnej a cestnej sieti na Slovensku nonstop. Ďalším spôsobom je funkcia v mobilnej aplikácii Pomoc na diaľnici. Zo stránky www.ndsas.sk/aplikacia si ju stiahnete bezplatne. Cez appku sa dá buď volať alebo poslať správu (tá funkcia pomôže najmä cudzojazyčným klientom alebo u človeka so sluchovým hendikepom).

S čím všetkým mi vie patrola pomôcť?

Autá Diaľničnej patroly sú technicky veľmi dobre vybavené. Majú prenosné dopravné značenie, náradie či kompresor. Nechýbajú hasiace prístroje, protipopáleninová plachta alebo defibrilátor. Na prípadnú nehodu sú naši patroláci pripravení napríklad aj dekami alebo malými hračkami, ktoré poslúžia na upokojenie detí.

Diaľničná patrola je bezplatná služba Národnej diaľničnej spoločnosti od roku 2015. Hlavný cieľ je zvýšenie bezpečnosti na cestách. Nejde len o pomoc vozidlám v núdzi, ale aj o priebežnú kontrolu stavu ciest. Hliadky Diaľničnej patroly sa nachádzajú na všetkých strediskách, ktorých je dokopy 15 (Malacky, Bratislava, Trnava, Trenčín, Martin, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce, Prešov, Galanta, Nová Baňa, Zvolen, Košice, Považská Bystrica a Čadca). Posádka Diaľničnej patroly má dvoch ľudí. Patroláci sa striedajú v 12-hodinových zmenách, preto vie byť hliadka k dispozícii nonstop.