Turbo-okružná križovatka (v origináli Turborotonde) vznikla začiatkom 90. rokov a jej autorstvo je pripisované holandskému profesorovi Lambertusovi G. H. Fortuijnovi. Vo svojej podstate ide o na pohľad zložitejší kruhový objazd, respektíve zvláštny typ so špirálovým usporiadaním a častokrát fyzicky oddelenými jazdnými pruhmi.

Na prvý pohľad skutočne vyzerá komplikovane, reálne ale vznikol práve preto, aby zjednodušil používanie kruhových objazdov s viacerými jazdnými pruhmi, zvýšil kapacitu dopravy v danom mieste a predovšetkým zvýšil bezpečnosť premávky.

Podstata návrhu turbo-okruhu spočíva v tom, že znižuje interakciu medzi vozidlami a zároveň tým redukuje celkový počet kolíznych bodov.

Ak máme kruhový objazd so štyrmi dvojprúdovými vetvami, podľa štúdie sa obmedzí počet kolíznych miest z 24 na 14, v skutočnosti je však rozdiel ešte väčší, pretože na bežnom viacprúdovom kruhovom objazde môžu autá do seba teoreticky vraziť bokom kdekoľvek po obvode, nielen v mieste kríženia.

Aj v tomto prípade platí, že automobily idúce po kruhovom objazde majú obvykle prednosť pred vozidlami, ktoré naň vstupujú, (vždy sa ale riadťe značkami na konkrétnom mieste a pozor na výnimku s priebežným pruhom, ktorý je ale na turbo-okruhoch bežne fyzicky oddelený).

Dôležité je potom zapamätať si, že musíte mať jasne premyslený smer cesty ešte pred použitím turbo kruhového objazdu, takže je potrebné vopred si vybrať si príslušný jazdný pruh. V tomto vodičom pomáha vodorovné i zvislé dopravné značenie použité s dostatočným predstihom pred inkriminovaným miestom. Dôvodom je fakt, že výber pruhu potom rozhoduje o tom, ktoré konkrétne výjazdy budete môcť použiť.

Strašiak len na pohľad

Zvyšok nie je veda a navyše sa použitie turbo kruhových objazdov mimoriadne osvedčilo. V Holandsku (Turborotonde) či Nemecku (pod názvom Turbokreisverkehr) ich nájdete stovky, ďalšie desiatky vznikajú v Poľsku (Rondo turbinowe), úspešne fungujú i v susednom Česku, aj keď je nutné dodať, kvôli nezvyku a chybám v dopravnom značení (presnejšie kvôli jeho rozmiestneniu v nedostatočnom predstihu) vznikali a občas stále vznikajú krízové situácie napríklad v Českých Budejoviciach či Plzni.

Dosť bolo ale teórie. Ak s turbo-kruhovým objazdom nemáte skúsenosti, jednoduchosť jeho používania vám vysvetlí pár priložených videí.

V nasledujúcom videu nájdete od 9 minúty 30 sekundy okrem iného aj chyby v používaní turbo kruhového objazdu