Rakúska precíznosť pri uvádzaní novinky. Okrem oficiálnej webstránky rettungsgasse.com prebehlo viacero tlačových konferencií a letáčiky sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch. Vrátane slovenčiny!
Rozdiel v mentalite medzi nami je ohromný. Pritom si navzájom pozeráme do dvorov!
Takto sa treba odstúpiť na dvoprúdovej ceste v každej zápche!

Takto sa treba odstúpiť na dvoprúdovej ceste v každej zápche!

Nebolo by fér povedať, že Slovensko je vo výučbe a povinnosti preškoľovať mladých absolventov zaostalé. Naopak, Rakúsko je až príliš vpredu. Ak ma moje informácie neklamú, jedinou inou krajinou v EÚ s podobným programom preškoľovania je tuším Švédsko. V ostatných krajinách funguje účasť a preškolenie v škole šmyku na dobrovoľnej báze, tak ako u nás.Rakúšania však pri svojom aktuálnom stave neostávajú. Ak sa už nehoda stane, pripravujú opatrenia. Pre zvýšenie bezpečnosti zavádza alpská krajina pre vodičov v budúcom roku novú povinnosť. Dopravné zápchy na diaľniciach alebo rýchlostných cestách komplikujú k miestam nehôd prístup. Rakúšania preto s platnosťou od 1.1.2012 zavádzajú nové pravidlo – tzv. Rettungsgasse, teda voľným prekladom Záchranná ulica. Povinnosť uvoľniť cestu majú všetky vozidlá v krajine!

Ako asi by podobné pravidlo vyzeralo na Slovensku? Koľko bežných VIP vodičov by voľný stred cesty využilo vo svoj prospech? Stačí sa pozrieť na využívanie BUS prúdov v mestách... Prípadným argumentom by nepochybne bolo aj: toto ešte predsa nie je zápcha...
A takto vždy keď autá prudko spomalia, alebo stoja na trojprúdovke.

A takto vždy keď autá prudko spomalia, alebo stoja na trojprúdovke.

V porovnaní so štandardnými predpismi má byť však vytvorenie záchranného a neustále voľného pásu samozrejmosťou už pri tvorbe zápchy, nie až pri uhýbaní záchranným vozidlám so signalizáciou. To znamená, ak sa na diaľnici, alebo rýchlostnej ceste doprava výrazne spomalí a začne sa tvoriť zápcha, vodiči majú povinnosť zahnúť ku krajnici a uvoľniť strednú časť cesty.Toto riešenie má dať záchranným vozdilám voľne prejazdný stred cesty tak, aby nemuseli „čistiť“ cestu smerom k miestu prípadnej nehody, ale mohli len plynule prejsť pomedzi stojace autá. Autá v pravom jazdnom pruhu majú povinnosť natlačiť sa čo najviac ku pravému okraju cesty, aj s využitím odstavného pruhu, tie vľavo zase k ľavému okraju. Pri viacpruhových cestách platí rovnaké pravidlo – autá v pravom a strednom pruhu sa majú natlačiť čo najviac vpravo a tie v ľavom pruhu stále doľava.