Základom dominantného postavenia značky Toyota v automobilovom odvetví je jej angažovanie do rozvoja pohonov s nízkymi emisiami. V časoch boja proti globálnemu otepľovaniu, ktoré sa prejavuje o.i. zavádzaním čoraz prísnejších noriem, to má nesmierny význam. Spoločnosť Toyota disponuje najmodernejšími technológiami pohonov s nízkymi emisiami, a to v oblasti hybridných aj plug-in hybridných, ako aj vodíkových pohonov. Vďaka tomu spĺňa nielen normy Európskej únie a regulačné normy v iných regiónoch sveta, ale zároveň stanovuje normy v oblastiach technického pokroku a účinnom znižovaní spotreby paliva a energie v automobiloch. 

Spoločnosť zároveň intenzívne investuje do technológií autonómnej jazdy, bezpečnostných systémov, internetových služieb  a konektivity automobilov, robotiky a zdieľania automobilov. Sila značky vyplýva aj z desaťročí  dobrej povesti Toyoty, ktorá má renomé výrobcu veľmi kvalitných  automobilov s veľmi vysokou životnosťou.

Toyota je najväčším výrobcom hybridov a túto technológiu rozvíja už viac ako 20 rokov – dodnes dodala klientom viac ako 15 miliónov exemplárov hybridných vozidiel. Značka súčasne začala ambiciózny projekt, v rámci ktorého chce zaviesť do predaja 10 elektrických modelov na batérie  do roku  2025 a zároveň rozvíja aj automobily poháňané vodíkom.  

Správa BrandZ™ 100 Most Valuable Global Brands je založená na množstve rôznych ukazovateľov, ako sú finančné výsledky značky, prieskumy verejnej mienky, súčasné obchodné operácie a plány do budúcnosti. Veľmi dôležitým faktorom je aktívna účasť v ochrane životného prostredia a rozvíjanie proekologických technológií.  

Najhodnotnejšie automobilové značky v rebríčku BrandZ 2020

Miesto

Značka

Hodnota značky v r. 2020 (w mld dolárov)

1

Toyota

28,388

2

Mercedes-Benz

21,349

3

BMW

20,517

4

Tesla

11,350

5

Ford

10,067

6

Honda

9,974

7

Nissan

8,658

8

Audi

7,334

9

Volkswagen

6,462

10

Porsche

5,606