Prvé dopravné zmeny nás čakajú už o pár týždňov, hoci práve presný dátum, kedy sa v rámci úvodnej etapy prestavby veľkej kruhovej križovatky „rondel“ pri Prístavnom moste dočkáme prvých zákazových značiek, vlastne dnes celkom zrejmý nie je. Zhotoviteľ, ktorý sa snaží v čo najväčšej miere eliminovať dopad výstavby a dopravných obmedzení na plynulosť premávky, smeruje všetko k tomu, aby mohli ešte v októbri začať pracovať na nových ramenách budúcej obrovskej mimoúrovňovej križovatky Prievoz. Dovtedy by mali byť hotové všetky (aj stavebné) úpravy potrebné na využitie navrhovaných obchádzkových trás a zároveň vystavené povolenia uzávierok a obchádzok, ktoré sú nevyhnutným predpokladom dopravných zmien.

Samozrejme, že už aj október je dosť neskorý mesiac a môžeme len dúfať, že táto zima bude milosrdná, aby stavebníci stihli z tejto strany roka čo najviac. Je sympatické, že zástupca zhotoviteľa, manažér dopravy Zdeněk Krejčí prisľúbil, že sú pripravení veľké množstvo práce vykonávať v noci. Chvályhodné predsavzatie má aj prozaické zdôvodnenie. V predpokladaných extrémnych zápchach bude totiž veľmi zložité slalomovať s domiešavačom medzi stojacimi autami, raketám s betónom sa bude ľahšie lietať v noci.

Prvé zásadné obmedzenia sa budú týkať niektorých zjazdov z diaľnice D1. Zatvorený bude zjazd z Petržalky na Slovnaftskú, z Prístavnej sa nedostanete na diaľnicu D1, ale ani priamo na Slovnaftskú. Z D1 v smere od Trnavy nebude možné zísť na Slovnaftskú ani na Prístavnú a z Bajkalskej sa nebude dať vyjsť na diaľnicu.

Na papieri už vznikli obchádzkové trasy, ktoré práve vyhodnocujú a schvaľujú, ktorými bude možné dostať sa po existujúcich uliciach. Tento stav bude trvať približne pol roka od reálneho začiatku stavby a miernou útechou je, že novovybudované úseky sa hneď po dokončení budú využívať na nové prepojenia niektorých smerov. V ďalšej etape však vzápätí budú potrebné ďalšie úpravy a presmerovania dopravy, o ktorých by bolo dnes úplne predčasné písať. Jedno je však isté. Tieto zmeny budú veľkou skúškou vodičov, ktorí sa nebudú vedieť týmto úsekom nijako vyhnúť. Skúškou nervov, ale aj ohľaduplnosti.

Celý projekt D4/R7 navyše počíta s ďalšími zmenami na všetkých bodoch, kde sa budúce diaľnice križujú s existujúcimi komunikáciami. Na mnohých miestach vzniknú nové budúce križovatky a napojenia. Kým sa tak stane, budú musieť obyvatelia a návštevníci Jaroviec, Rusoviec, Ružinova, ale aj Rovinky, Podunajských Biskupíc, Ivanky pri Dunaji, Bernolákova, Čiernej Vody či Rače počítať s väčšími či menšími obmedzeniami.

Zhotoviteľ prisľúbil, že v záujme čo najmenších komplikácií života bude na mnohých miestach postupovať tak, že najskôr vybuduje pri minimálnych obmedzeniach časť budúcej komunikácie, a až po je odovzdaní do užívania a presmerovaní premávky po novom úseku bude pokračovať na dokončení samotného prekríženia novej diaľnice.

Ak ste si kedy chceli vyskúšať cestu do práce hromadnými prostriedkami alebo presadnúť na motorku či dokonca bicykel, teraz je ten najsprávnejší čas. Pevné nervy!