NAKA vyšetruje korupciu na STK v obci Zemplínske Hradište

Korupcia na STK je na Slovensku veľmi rozšírený jav

NAKA dodala, že korupcia na staniciach technickýcha emisných kontrol je stále veľmi rozšírený jav. „V spolupráci s ministerstvom dopravy budeme aj naďalej intenzívne pracovať na jej odhaľovaní a trestaní,“ uzavreli policajti.NAKA udelila 5 obvinení a v činnosti odhaľovania podvodov chcú pokračovať

Národná kriminálna agentúra v spolupráci s oddelením štátneho dozoru a dohľadu Ministerstvo dopravy a výstavby  SR vykonali súčinnostnú akciu nad stanicou technickej a emisnej kontroly na východnom Slovensku v obci Zemplínske Hradište (STK Zemplínske Hradište). Výsledkom uvedenej spolupráce bolo zistenie korupčnej činnosti u piatich osôb, z ktorých jedna osoba (kontrolný technik) bola obvinená za prijímanie úplatku a štyri osoby za podplácanie. Uvedená korupčná činnosť súvisela s vydávaním potvrdení o vykonaní technických a emisných kontrol vozidlám. Korupcia na staniciach technických a emisných kontrol je žiaľ stále veľmi rozšírený jav a NAKA v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR bude aj naďalej intenzívne pracovať na jej odhaľovaní a trestaní.

zdroj: Polícia SR

AKO BY DOPADLA TÁ VAŠA STK?
  • S úplatkami a korupciou samozerejme, čistá STK v SR nie je ( 25% )

     

  • Tá moja je čistá, tam chlapi nič neberú ( 60% )

     

  • Tak niekde uprostred, niektorí tam berú, iní nie ( 15% )

     

Odpovedalo 60 ľudí