Ako redakcii potvrdili priamo z Prezídia PZ SR, sme stále v mimoriadnej situácii a tú zatiaľ nikto neodvolal. To samozrejme úzko súvisí aj s platnosťou STK a EK. Prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol znovelizovaný zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol doplnený o § 170b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

Podľa § 170b ods. 3 a 4 ustanovuje, že platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace a tiež že platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia sa začala dňom 12. 3. 2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Zatiaľ aj bez pokuty

Pokutovanie prevádzkovateľov vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej kontrole vykonáva príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania.

Pendleri pozor

Prezídium PZ zároveň znova upozorňuje všetkých prevádzkovateľov vozidiel, že predlženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Tak si to zhrňme, platnosť STK a EK je stále predĺžená o 3 mesiace, pokuta za neplatnú STK vám nepríde a nemali by vás za ňu momentálne pokutovať ani policajti na ceste. Ale pozor, pamätajte na predĺženie lehoty o 3 mesiace, po jej uplynutí sa s vami nebude polícia na ceste maznať a čaká vás postih (vozidlo bude považované za technicky nespôsobilé). Neznamená to tiež, že môžete automaticky jazdiť na aute v zlom technickom stave. Ak vás zastaví hliadka s autom v nezodpovedajúcom technickom stave, pokute sa nevyhnete (bez ohľadu na platnosť STK). A rovnako to platí aj pri riešení prípadnej poistnej udalosti. Ak sa pri vyšetrovaní dopravnej nehody zistí, že za ňu môže zlý technický stav vášho vozidla, kráteniu poistného plnenia sa nevyhnete bez ohľadu na to, či ste na vozidle mali alebo nemali platnú STK.

zdroj: Prezídium PZ