Na základe vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie sa Ministerstvo vnútra SR rozhodlo pre ďalšie zmeny platné od 3. januára 2021. V oblasti Evidencie vozidiel situácia nahráva klientom, ktorí si termíny na úkony v klientských centrách objednávali prostredníctvom internetu. Od 3. januára 2021 totiž budú oddelenia Evidencie vozidiel vybavovať žiadosti len online objednaných klientov v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.

Ušetríte čas aj 5 eur

Počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení a lehôt predlžuje. V prípade Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ide o nasledovné:

- navrhuje sa možnosť požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie elektronicky bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu,
 
- predlžuje sa platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov predovšetkým vodičov nákladnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny C), hromadnej osobnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny D), vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov-kuriérov, ktorí musia mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti nie starší ako 5 rokov (ak majú viac ako 65 rokov nie starší ako 2 roky), resp. ktorým sa vodičský preukaz na skupiny C a D vydáva s platnosťou na 5 rokov,
 
- pre vodičov, ktorí počas krízovej situácie dosiahli 65 rokov, sa upúšťa od povinnosti podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam a to do určenej lehoty po skončení krízovej situácie,
 
- prerušuje sa plynutie niektorých lehôt súvisiacich so skúškou z odbornej spôsobilosti,
 
- predlžujú sa lehoty pre vlastníkov/držiteľov vozidiel v oblasti evidovania vozidiel,
 
- umožňuje sa ponechať si osvedčenie o evidencii, ak bola podaná žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby počas krízovej situácie. Opätovné zaradenie vozidla do evidencie bude oslobodené od správneho poplatku (5 eur).