Od 1. decembra 2019 môžete vykonať prepis vozidla (odhlásenie a prihlásenie vozidla) dvomi spôsobmi. Buď zostanete verný doterajšiemu spôsobu a osobne navštívite príslušný dopravný inšpektorát, alebo zvolíte jeho elektronický spôsob a všetko vybavíte z pohodlia domova. Má to však niekoľko dôležitých podmienok.

Osobne, ale už bez obhliadky vozidla

Rovnako ako doteraz, poplatky za prepis vozidla sa vyberajú len na strane nového držiteľa a vlastníka vozidla a ich výška závisí od výkonu motora, veku vozidla a odo dňa prvej evidencie vozidla. Máte však nároky aj na zľavy z poplatku za zápis vozidla, okrem iného aj vtedy, ak ide o elektrifikované vozidlo, vozidlo na vodík, CNG, či LNG (zľava 50 %, maximálne však 33 eur). Líšiť sa však môžu aj poplatky za tabuľky s evidenčnými číslami (EČ na želanie, vyžarujúce svetlo a pod.)

Osobné odhlásenie aj prihlásenie vozidla prebieha rovnako ako doteraz, teda buď za prítomnosti oboch strán (predávajúci aj kupujúci), alebo pomocou splnomocnenia strany, ktorá sa úkonu nezúčastňuje (pri prepise v rámci toho istého okresu). Ak robíte prepis vozidla z iného okresu, je potrebné najskôr vozidlo odhlásiť (najčastejšie pomocou splnomocnenia s overeným podpisom kupujúceho). Novinkou je však to, že od 1. decembra 2019 sa pri prepise nerobí obhliadka vozidla (kontrola identifikátorov), takže na dopravný inšpektorát už nemusíte jazdiť vozidlom, ktoré prepisujete. Na rozdiel od elektronického prepisu, odchádzate po celom úkone z inšpektorátu už s novými tabuľkami s evidenčným číslom (v prípade prepisu z iného okresu) a novým osvedčením o evidencii vozidla časť II (malý plastový „techničák“ vám neskôr na zadanú adresu doručí kuriér).

Už aj cez internet

Podľa novelizácie zákona o cestnej premávke platnej od 1. decembra 2019 je možné vykonať prepis vozidla aj elektronicky. Budete však potrebovať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) aktivovaný pre elektronickú komunikáciu (so zadaným BOK kódom) a s nahratými certifikátmi pre vytváranie elektronického podpisu (k tomu potrebujete kód pre elektronický podpis, tzv. KEP PIN). Potrebná je aj čítačka čipových kariet a v počítači nainštalovaná aplikácia (eIDAS), ktorú je možné stiahnuť priamo zo stránky www.slovensko.sk. Zároveň s tým musíte mať na tomto portáli vytvorenú elektronickú schránku.

Celý proces prepisu vozidla cez internet začína prihlásením na portáli www.slovensko.sk. Bez elektronického občianskeho preukazu (eID) sa nepohnete a osobnej návšteve dopravného inšpektorátu sa nakoniec nevyhnete.

Všetko sa začína elektronickým odhlásením vozidla v sekcii „Doprava“, z ktorej prejdete na záložku „Evidencia vozidla“ a následne na položku „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“. Počítajte s tým, že tu budete musieť doložiť aj PDF formát plnomocenstva s overeným podpisom osoby, na ktorú sa vozidlo prepisuje (rovnako ako pri tradičnom odhlasovaní priamo na dopravnom inšpektoráte) alebo kúpnu zmluvu s overeným podpisom. Ak sa chcete vyhnúť skenovaniu spomínaných dokumentov, kupujúci má možnosť zaslať polícii plnomocenstvo elektronickou službou „Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlo“. Po úspešnom odoslaní žiadosti vám príde do elektronickej schránky správa o jej prijatí. V sekcii „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ nasleduje proces prihlasovania na nového majiteľa. Pri zadávaní údajov o vozidle stačí do čítačky zasunúť elektronické osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz) a všetky potrebné údaje sa načítajú automaticky. Výhodou tohto spôsobu prepisu vozidla je to, že všetky poplatky sa platia len vo výške 50 % zo štandardnej výšky poplatku (do elektronickej schránky vám prídu všetky platobné inštrukcie, ktoré je potrebné hneď vykonať). Ale pozor, poplatky sa znižujú najviac o 70 eur, avšak len jednotlivo, teda najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za prihlásenie vozidla, najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za vydanie prvej tabuľky s evidenčným číslom, a najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za vydanie druhej tabuľky s evidenčným číslom.

Ale pozor, poplatky sa znižujú najviac o 70 eur, avšak len jednotlivo, teda o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za prihlásenie vozidla, najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za vydanie prvej tabuľky s evidenčným číslom, a najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za vydanie druhej tabuľky s evidenčným číslom.

K jednotlivým položkám sú uvedené aj stručné vysvetlivky, napriek tomu si na jednotlivé úkony vyhraďte dostatok času (najmä ak to robíte prvýkrát).

Všetko vybaví kuriér

Pri elektronickom prepise vozidla zadávate v žiadosti aj e-mailovú adresu a telefónne číslo, pomocou ktorých vás bude neskôr kontaktovať kuriér. Všetky potrebné nové doklady k vozidlu (osvedčenie o evidencii vozidla, časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom) vám kuriér doručí najneskôr do 30 dní od elektronického úkonu. Vy mu pritom odovzdáte pôvodné osvedčenia o evidencii (časť I aj II) aj tabuľky s EČ, ak tak totiž neurobíte, kuriér vám nové doklady nevydá.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR (evidencia vozidiel)