Novelizácia zákona o cestnej premávke platná od 1. decembra 2019 zavádza ďalšiu praktickú novinku. Tentoraz by dokonca mala vodičom pomôcť a odbremeniť ich od osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri prihlasovaní nového vozidla. Podľa ministerstva vnútra sa tak vytvárajú legislatívne predpoklady na ďalšie zefektívnenie evidenčných úkonov štandardnou formou (osobná návšteva na dopravnom inšpektoráte) tým, že postupne bude možné upúšťať od vypisovania papierových žiadostí.

Aj cez internet

Novinkou je možnosť elektronického prihlasovania novokúpených vozidiel ich novými vlastníkmi. Evidenčný úkon prihlásenia auta tak bude možné dokončiť bez osobnej návštevy na dopravnom inšpektoráte. Nebude potrebná ani fyzická kontrola identifikátorov vozidla (kontrola zhodnosti VIN čísla s dokladmi), pretože túto činnosť už zabezpečujú pracoviská STK a pracoviská kontroly originality.

EČV aj doklady kuriérom

Po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré budú doručované občanom prostredníctvom kuriérnej služby. Ak ide o evidenčný úkon s vozidlom, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej službe pri doručení nových dokladov a tabuliek (buď priamo kuriérovi alebo na pobočke).

Dočasné vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek DI

Praktickým novým opatrením je aj možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR