Možno sa vám už stal prípad, že vaše auto malo podľa technického preukazu najväčšiu konštrukčnú rýchlosť spadajúcu do označenia T (190 km/h). Napriek tomu v tom istom doklade boli uvedené pneumatiky s rýchlostným indexom H (210 km/h). Ale aj opačne. Máme "rýchle auto", ktoré dokáže prekročiť index V (240 km/h) no je jasné, že toľko s ním nemáte kde a nebudete tak jazdiť. Otázka teda znie. Môže mať auto obuté zimné pneumatiky s nižším rýchlostným indexom, ako uvádza technický preukaz? Odpoveď je jednoznačná. Áno, môže. Dokonca zimné pneumatiky môžu mať nižší rýchlostný index ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla.

Zákon striktne nestanovuje, aký rýchlostný index musia mať zimné pneumatiky. V extrémnom prípade môžete mať pneumatiky s akýmkoľvek indexom. Aj napriek tomu je však dobré prihliadať na najvyššiu konštrukčnú rýchlosť konkrétneho auta.

To znamená, že v našom vyššie napísanom modelovom prípade môžu byť na aute pneumatiky so správnymi rozmermi, ktoré majú napríklad rýchlostný index T (190 km/h). Ministerská vyhláška číslo 464/2009 v §5 odseku 4 dokonca umožňuje vodičovi obuť zimné pneumatiky s nižším rýchlostným indexom ako je samotná najvyššia konštrukčná rýchlosť. Odporúča sa zníženie o jeden rýchlostný stupeň. Ide však o odporúčanie a teda v načrtnutom prípade môže auto dostať napríklad aj zimné pneumatiky s rýchlostným indexom spadajúcim pod označenie S (180 km/h). V interiéri však musí byť v zornom poli vodiča umiestnená nálepka pripomínajúca maximálnu rýchlosť pneumatík, prípadne v novších autách musí byť aktivovaná funkcia upozornenia na prekročenie rýchlosti zimných pneumatík.

Problémy môžu teoreticky nastať zo strany poisťovne v prípade nehody. Podľa dostupných informácií poisťovne rýchlostný index pneumatík neskúmajú. Príčiny nehody skúma polícia. Toto však nemusí platiť pre všetky nehody a v prípade škôd väčšieho rozsahu môže poisťovňa argumentovať aj týmto.

Prehľad rýchlostných indexov pneumatík pre osobné autá:
 

Index do km/h
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR nad 300