Zákaz čo len držať mobil počas jazdy

Zákaz používať telefón (okrem telefonovania s hands free) sa upravil tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

Výrazne sa sprísnili podmienky používania mobilného telefónu v aute. Pokuta za ich používanie sa zvýšila na 100 eur v blokovom konaní a 200 eur v riadnom konaní.

S kolobežkou na cestu

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa podľa najnovších pravidiel radí medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako, ako osoba na samovyvažovacom vozidle Segway). Podľa doteraz platnej úpravy sa jazdec na takejto kolobežke považoval za chodca. Čo to znamená? Ak sa rozhodnete pre jazdu kolobežkou na chodníku, musíte sa pohybovať maximálne rýchlosťou chôdze, inak musíte jazdiť, rovnako ako na bicykli, po ceste.

S kolobežkou sa už považujete za vodiča bezmotorového vozidla, preháňanie kolobežkami na chodníkoch tak skončilo.

Na bicykli bez prilby

Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia ochranných prilieb mimo obce (pre deti do 15 rokov ostáva povinnosť nosenia prilby mimo obce naďalej v platnosti) aj nosenia reflexných prvkov (povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná). Táto zmena zohľadňuje aj skutočnosť, že žiadny okolitý štát túto povinnosť nemá a v rámci EÚ povinnosť nosenia prilby pre dospelých má len Španielsko.

Ak máte nad 15 rokov, cyklistická prilba už pre vás nie je mimo obce povinná. 

Pozor na parkovanie na chodníku

Znenie pravidla o parkovaní na chodníku sa zmenilo tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca (kde sa voľne pohybujú, hrajú deti).

Pokute sa nakoniec nevyhnete

Novinkou je aj zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla. Ak nebude pokuta za priestupok zistený pomocou objektívnej zodpovednosti uhradená a policajt príde počas služby do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, môže previnilcovi zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, aby znemožnil ďalšej jazde s vozidlom (znemožnenie jazdy sa vzťahuje len na vozidlo a vodič môže aj naďalej legálne viesť iné vozidlo). Doklady a evidenčné čísla sa vrátia vodičovi až po uhradení pokuty.

300 eur za blokovanie záchranárov

V rámci objektívnej zodpovednosti sa zavádza pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky. Zároveň môžete po novom dostať pokutu 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky.

Útek od nehody a odídenie z miesta škodovej udalosti je už rozdiel

V zákone o priestupkoch sa bude rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti. V súčasnosti sa to pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. Podľa nových pravidiel sa bude výška pokuty pohybovať v rozsahu 200 až 1000 eur (doteraz 300 až 1300 eur) a zákaz činnosti do 5 rokov.