V októbri a novembri sa policajné hliadky zamerajú na dodržiavanie pravidiel pri prejazde cez železničné priecestia. Ako upozorňuje Ministerstvo vnútra SR, polícia si posvieti aj na cyklistov a chodcov. Zároveň sa však sústredia aj na správne osadenie značiek a kontrolu, či výhľadu vodičov nebránia kríky, stromy, či iné prekážky. Dôvodom mimoriadnej akcie je zvýšená nehodovosť na železničných priecestiach. Len v septembri 2019 zomrelo na železničných priecestiach až 6 ľudí. Nelichotivo pritom vychádza aj medziročné porovnanie, v septembri 2018 si železničné priecestia vyžiadali dokonca ešte o jednu obeť viac.

Pozor na tridsiatku

Ak na železničnom priecestí svieti biele prerušované svetlo, možno ho prejsť max. povolenou rýchlosťou 50 km/h, ak však biele prerušované svetlo nesvieti, max. povolená rýchlosť prejazdu je len 30 km/h. Pozor na to. Uvedené tempo pritom musíte dodržiavať už od vzdialenosti 50 m pred priecestím.

Čo možno robiť pred a na priecestí

- Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať  si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

- Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v  ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.

- Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

- Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.

- Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

Pre lepšiu identifikáciu vašej polohy pri železničnom priecestí je každá svetelná signalizácia označená špeciálnym identifikačným číslom umiestneným priamo na zariadení. V prípade nehody ho nahláste záchranným zložkám, tie budú podľa čísla presne vedieť, kde sa momentálne nachádzate.

Sankcie

Najvyššia cena, ktorú môžete zaplatiť, je ľudský život, či zranenia s trvalými následkami. Oproti tomuto scenáru sú peňažné pokuty nasledovné: vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno v správnom konaní uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 eur.