Estónska polícia prichádza na cesty s novou taktikou trestania vodičov prekračujúcich maximálnu povolenú rýchlosť. Rovnako ako väčšina východnej časti kontinentálnej Európy totiž aj v Estónsku bojuje polícia so stále väčším počtom rýchlo jazdiacich vodičov. Dopravní policajti sa preto zúčastňujú dopravného „experimentu“, v rámci ktorého majú možnosť príliš rýchlych vodičov trestať buď klasickou peňažnou pokutou, alebo odstavením auta na záchytné parkovisko.

Ak sa podobný spôsob časových trestov ukáže ako účinný, začne sa skúšobne uplatňovať aj v ostatných štátoch. Či sa to týka aj Slovenska, nevieme. Každopádne je to zaujímavá myšlienka.

Ten čas nám vrátiš

Určené sú dve čakacie doby. Ak vodič prekročí povolenú rýchlosť do limitu + 20 km/h, má možnosť čakať 45 min a môže pokračovať v jazde. Ak sa však prekročenie rýchlosti pohybuje v rozsahu  +21 až 40 km/h (mimo obce), doba odstávky sa predĺži na 60 min. Polícia argumentuje tým, že ponáhľajúci sa vodiči väčšinou riskujú a ostatných účastníkov premávky ohrozujú len kvôli tomu, aby získali drahocenný čas. Týmto krokom chcú vodičov prinútiť k zamysleniu nad svojím správaním. Súčasťou tohto dopravného prieskumu sú aj dotazníky, ktoré musia „trestaní“ vodiči počas odstávky vypĺňať. Pri závažnejších porušeniach rýchlosti, či v prípade vodičov s viacerými podobnými priestupkami v registri však tento spôsob „pokuty“ možný nie je.

A prečo o tom píšeme, keď ide o Estónsko? Pretože uvedený systém „pokutovania“ je súčasťou nového dopravného výskumu sledujúceho správanie jednotlivých skupín vodičov. Ak sa podobný spôsob časových trestov ukáže ako účinný, začne sa skúšobne uplatňovať aj v ostatných štátoch. Či sa to týka aj Slovenska, nevieme. Každopádne je to zaujímavá myšlienka.