Vodiči, ktorí na ceste spáchajú priestupok, dostanú už čoskoro možnosť zaplatiť pokutu aj v prípade, že pri sebe nevozia hotovosť. Ministerstvo vnútra totiž vybaví dopravnú políciu novými POS platobnými terminálmi. Na slovenské cesty sa tak prostredníctvom dopravných hliadok dostane 155 ďalších platobných terminálov.

Dopyt zo strany vodičov po platobných termináloch rastie, polícia tak v duchu hesla "Všetko pre občana" promtne reaguje na ich požiadavky.

„Snahou Ministerstva vnútra SR je vybaviť policajtov zmluvným počtom platobných terminálov v čom najkratšom čase, a tak dať možnosť priestupcom, ktorí porušili právne predpisy, aby pokuty mohli zaplatiť moderným spôsobom, a to bezhotovostnou platbou prostredníctvom tohto elektronického zariadenia,“ povedala pre médiá ministerka vnútra Denisa Saková.

Robíme to pre vás, občania

POS platobné terminály však dostane aj poriadková, železničná, hraničná a cudzinecká polícia, celkovo tak Štátna pokladnica občanom zaplatí 1500 nových terminálov. V ostrej službe by sa mali objaviť začiatkom roka 2020. Polícia už v súčasnosti disponuje 55 kusmi terminálov, pričom podľa údajov Ministerstva vnútra od januára 2017 polícia eviduje viac ako 64 000 vykonaných transakcií súvisiacich s úhradou pokút za viac ako 5 mil. eur. Záujem o úhradu pokút cez platobný terminál údajne vykazuje rastúci trend. Okamžitou úhradou sa znižuje počet správnych konaní a zároveň klesá aj počet pohľadávok v správe Ministerstva vnútra SR. Je zaujímavé, ako rýchlo a promptne dokáže Polícia konať, ak ide o výber pokút do štátneho rozpočtu.

Okrem dopravných policajtov dostanú terminály aj železniční, hraniční, cudzineckí a poriadkoví policajti. O spokojnosť občana sa v teréne postará 1500 nových terminálov.

V správe určenej médiám Ministerstvo vnútra nezabudlo spomenúť ani to, že ak vodič v prípade spáchania priestupku odmietne na mieste zaplatiť pokutu v hotovosti alebo platobnou kartou, takýto priestupok sa odstupuje na príslušný správny orgán, ktorý ho bude riešiť v správnom konaní. V takomto prípade sú sadzby za priestupok vyššie a musí zaplatiť aj správny poplatok za prejednanie priestupku. V prípade insolventnosti vodiča je policajt oprávnený vodičovi zadržať vodičský preukaz do doby, pokiaľ pokutu preukázateľne neuhradí. Policajt vodičovi v takomto prípade povoľuje ďalšiu jazdu najviac na 15 dní, a to len na území SR. Ako uvádza oficiálna správa Ministerstva vnútra na záver, POS platobné terminály dodá ministerstvu Slovenská pošta.