Máme tu ďalšie kontroverzné nariadenie priamo z dielní Európskej únie. Tentoraz ide o legálne odoberanie odtlačkov prstov pri bežnej policajnej kontrole na ceste. Ak nové nariadenie schváli aj slovenský parlament, už od decembra tohto roku vás môžu príslušníci polície pri policajnej kontrole požiadať o odtlačky prstov. Tie majú slúžiť pre automatizované vyhľadávanie a porovnávanie v informačných systémoch polície, najmä v Schengenskom informačnom systéme.

K zneužitiu odtlačkov vraj nedôjde

Nasnímané odtlačky sa údajne nebudú nikde uchovávať a majú slúžiť len na účely automatizovaného overenia totožnosti kontrolovanej osoby. „Nová kompetencia pre policajtov vyplýva z nových nariadení Európskej únie upravujúcich interoperabilitu medzi rôznymi systémami, ktoré umožňujú automatizovane porovnávať odtlačky pre nájdenie záznamu o osobe v systéme,” informuje Polícia SR. Aj napriek ubezpečeniam slovenskej polície vzbudilo nové nariadenie vlnu nevôle a mnohí ho považujú za zásah do osobných slobôd. Nariadenie však už vláda SR stihla schváliť, teraz je na ťahu už len parlament. Ak návrh prejde, snímaniu odtlačkov prstov priamo na cestách nebude nič brániť a od decembra sa stane realitou.