Ako informuje agentúra TASR, minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd) podpísal novelu vyhlášky o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (Vyhláška č. 134/2018 Z.z.), ktorou sa mení doba exspirácie autolekárničiek tak, aby mohli ostať vo vozidle aj po dátume spotreby.

Policajtom už dátum nevadí

Podľa nových pravidiel vám tak nehrozí postih za to, že budete v aute voziť autolekárničku po dátume exspirácie. "Touto zmenou sme chceli vyjsť v ústrety vodičom, ktorí boli nútení pravidelne obmieňať autolekárničky pre dobu trvania ich platnosti, hoci dnešné zloženie autolekárničky si takéto časté obmeny nevyžadovalo. Podľa nových pravidiel sa nebude prihliadať na samotnú dobu exspirácie, a to do momentu, pokiaľ z nej vodič niečo nepoužije," povedal Érsek.

Autolekárnička musí aj naďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti.

Len do momentu použitia

Ale pozor, novela sa vzťahuje len na neporušené lekárničky, ktoré sú vizuálne v poriadku a ich obsah nesmie byť znečistený ani inak znehodnotený. Tiež sa nemení povinný obsah lekárničky, ktorá musí obsahovať aj tzv. kartu prvej pomoci. Ak teda v aute vozíte originálne zabalenú a neporušenú autolekárničku, nehrozí vám postih za jej „prepadnutý“ dátum exspirácie. Ak je však jej obsah nekompletný, prípadne znečistený, postihu sa stále nevyhnete.