Od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela o Exportno-importnej banke, ktorá ruší vydávanie bielych kariet. Na ich zbytočnosť síce už dlhodobo upozorňovali viaceré poisťovne, k zmene však dochádza až teraz. Bielu kartu už nebudete potrebovať ani na dopravných inšpektorátoch pri prihlasovaní auta, v plnej miere ju totiž nahradí Zelená karta, ktorá má medzinárodný formát, štruktúru aj farbu. Všetky jej náležitosti sú štandardizované v rámci krajín patriacich do Systému zelenej karty.

Bielu kartu už nedostanete

Ak si teda po 1. októbri 2019 uzatvoríte PZP, bielu kartu k nemu už nedostanete. Dôležitá bude práve originálna Zelená karta, ktorú sa budete preukazovať aj pri policajných kontrolách na cestách. Ak vám v dokladoch chýba originál zelenej karty, je potrebné obrátiť sa na poisťovňu, v ktorej máte dojednané PZP, a tá vám originál na vyžiadanie vydá.