Čo kryje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré svojím autom spôsobíte niekomu inému. Vďaka tomu môžete jazdiť bez starostí. Tu je dôležité poukázať na to, že zo svojho PZP si vlastné auto neopravíte. 

Ak spôsobíte nehodu a ste vinníkom, povinné zmluvné poistenie kryje škody osobe, ktorej ste ju spôsobili. Pozrite sa, čo všetko kryje PZP: škody na majetku, ušlý zisk a náklady na právne zastupovanie pri uplatňovaní nárokov do výšky 1 050 000 eur, škody na zdraví a náklady pri usmrtení do výšky 5 240 000 eur.

Uvedené sumy poistného krytia si môžu poistovne aj navýšiť. V prípade, že autom spôsobíte škodu, Union poisťovňa kryje škody na majetku až do výšky 1,15 milióna eur a pri škode na živote a zdraví až do výšky 5,3 milióna eur.

Čo kryje havarijné poistenie

PZP kryje len škodu spôsobenú inej osobe, ak je vinník preukázateľne známy. Havarijné poistenie slúži na náhradu škody, ktorá vznikla na vašom vozidle v dôsledku havárie, vandalizmu, krádeže, živelnej udalosti, či stretu s divou zverou. Aj tu si v rozsahu doplnkových rizík môžete pripoistiť trebárs asistenčné služby, batožinu alebo úraz vodiča. 

V union poisťovni si môžete sami kombinovať povinné a havarijné poistenie s množstvom užitočného doplnkového poistenia.  podľa svojich potrieb. Vyberiete si iba to, čo naozaj potrebujete. ,Poistenie viete vybaviť rýchlo, z pohodlia domova. PZP dojednané online môžete zaplatiť cez internetbanking či kartou  a jazdíte ihneď, bielu a zelenú kartu totiž okamžite dostanete e-mailom.

Čo máte poistené a do akej výšky, prípadná spoluúčasť či výluky a ďalšie náležitosti poistenia sú vždy uvedené v poistnej zmluve resp. návrhu poistnej zmluvy (pri uzatváraní na diaľku, cez web alebo callcentrum). . Pri uzatváraní poistenia si vždy dôkladne preštudujte poistné podmienky.