Ak vo vozidle autolekárničku nemáte, hrozí Vám pri kontrole pokuta. Pokuta Vám hrozí aj vtedy, ak Vám chýba niektorá časť, alebo je niečo po exspirácii.

Čo má obsahovať autolekárnička?

Obsah autolekárničky je určený osobitným predpisom - 143/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. V praktickej rovine sa autolekárničky medzi sebou môžu odlišovať iba tým, pre ktorú kategóriu vozidiel sú určené. Popíšeme si autolekárničku určenú pre osobné autá.

Čo má obsahovať autolekárnička?

Na obrázku je kompletný obsah autolekárničky vrátane karty prvej pomoci.

Všeobecné požiadavky na autolekárničky sú tieto:

Obsah autolekárničiek je určený najmä na

 •  ošetrenie malých rán a odrenín,
 •  ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
 •  ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
 •  ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.
   

Obsah autolekárničiek je rozdelený do modulov, ktorých obaly sú označené podľa názvu ako:

 •  Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 •  Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 •  Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 •  Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov
   

Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.

Obal každého modulu lekárničky má:

 • označenie, ktoré má vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,
 • zaručiť uloženie obsahu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
 • mať hladkú povrchovú úpravu,
 • byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia.

Obal lekárničky má:

 • zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania sortimentu lekárničky,
 • byť vyrobený z nepremokavého, tepluodolného a prachuvzdorného materiálu,  
 • byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať, 
 • mať oranžovú farbu (podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu); na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm.

Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla. Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené a sú samostatne zabalené.

Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm. Karta prvej pomoci je vyrobená z vodovzdorného a prachuvzdorného materiálu. Každý modul, ako aj kartu prvej pomoci možno kúpiť samostatne.

Karta prvej pomoci je povinným obsahom autolekárničky

Charakteristika modulov autolekárničiek určených pre osobné autá:

Modul č. 1Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
 • zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul č. 2Malé rany, odreniny

 • rýchloobväz 10ks  (4 cm x 8 cm) 
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – 7,5 x 7,5 cm, 2 bal. á 5 ks
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 3 Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – minimálne 10 x 10 cm, 2 bal. á 5 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz  10 cm x 4 m, 2 ks
 • elastický obväz  6 cm x 4 m, 2 ks
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

Pri krízovej situácii, kedy ide o záchranu života, rozhodujú sekundy. Žiadna prvá pomoc je horšia, ako zle poskytnutá prvá pomoc. Nikto Vás nikdy nebude súdiť za to, že ste ju poskytli zle. V danej chvíli sa preto nebojte konať a konajte tak, ako najlepšie viete. Preto si pozrite video, kde herec Vinnie Jones znázorňuje, ako správne poskytnúť masáž srdca. Odborníci v poslednej dobe tvrdia, že z hľadiska hygieny by ste nemali poskytnúť umelé dýchanie.

Zdroj: slovlex