V přihláškách bude k dispozici seznam volných startovních čísel, z kterých si mohou jezdci libovolně vybírat až do 28. 2. 2009

Jezdci z absolutní TOP 10 roku 2008 mají startovní čísla dle pořadí krytá po celou dobu registrací. Jezdci s Prioritou A mají svá loňská startovní čísla krytá až do 31. 12. 2008. Do tohoto data se musí zaregistrovat a zaplatit svou licenci ve výši 500,- Kč. Pokud tak neučiní, budou jejich startovní čísla k dispozici ostatním zájemcům. Všichni zájemci o registraci musí do měsíce od své přihlášky zaplatit licenci, ale nejpozději do 28. 2. 2009. Pokud tak neučiní, jejich registrace bude zrušena a startovní číslo bude k dispozici pro další zájemce. Jezdci s Prioritou B zaplatí za licenci 800,- Kč. Jezdci zaregistrování po datu 28. 2. 2009 budou platit vždy víkendovou licenci ve výši 300,- Kč a obdrží Prioritu C. Jezdci s Prioritou A mají v přihláškách na jednotlivé závody vždy přednost před jezdci s Prioritou B a poté i Prioritou C, a to vždy až do pondělí 0,00 hodin před konkrétní akcí. Do jednotlivých trofejí a cupů není nutné se zvlášť registrovat, pouze u Mauritz Týmové trofeje je nutné vyplnit přihlášku týmu, která je k dispozici zájemcům v sekci Dokumenty.