Nemecko dostalo návrhy odporúčaní, ako sa má s emisiami popasovať...

Nemecká vláda poverila poradnú komisiu – Národnú platformu pre budúcnosť mobility, aby našla spôsoby, ako znížiť emisie CO2 v krajine s cieľom plniť požiadavky EU.  

Pôvodne mala byť záverečná správa uverejnená až koncom marca. Výsledky určite pobúria nielen obyčajných motoristov, ale aj popredných predstaviteľov priemyslu či politikov.

Pýtate sa, čo okrem obmedzenia uvedeného v titulku navrhujú? Do r. 2023 chcú okrem iného zvýšiť daň z palív, ukončiť daňové úľavy na naftové autá, zaviesť kvóty na hybridy a elektromobily, a v neposlednom rade ešte zaviesť celoplošne 130 km/h limity na diaľniciach po vzore ostatných krajín v EÚ. 

Ulrich Lange, podpredseda strany CDU/CSU, povedal „Nemyslím si, že návrh rýchlostného limitu je vhodný. " Členovia vyššie spomenutej komisie však namietajú,  že toto predčasné zverejnenie pracovnej verzie senzačným spôsobom vytvorilo nie úplne správne pochopenie verejnosti a hlavne význam opatrení pre klímu. Komisia si je vedomá nepopulárnosti návrhov, a ďalej tvrdí, že „nie každé opatrenie bude verejnosťou akceptované. Bude to vyžadovať politické úsilie, diplomatickú zručnosť a ochota dosiahnuť stanovených cieľov v oblasti klímy“.

Neobmedzených úsekov v Nemecku ubúda už dobrých 10 rokov. Toto odporúčanie však má celoplošný charakter.

Spolkové ministerstvo dopravy výrazne prízvukuje, že správa je len pracovná verzia a že nič nebolo diskutované, odsúhlasené a dokonca ani prijaté.

Celý problém v podstate spočíva v hrozbe pokút zo strany EÚ voči Nemecku, ktoré, zdá sa, nedokáže znížiť emisie skleníkových plynov. Pozorovatelia vnímajú obmedzenie odvetvia dopravy a energetického priemyslu za hlavný kľúč k splneniu cieľov v oblasti zníženia emisií.

Faktom na druhej strane je, že emisie v krajine neklesli skoro 30 rokov. Zdroje však uvádzajú, že rastú, a to hlavne z dôvodu väčšieho predaja automobilov, ako aj vyšším počtom vozidiel so silnejším motorom, ktorý má teoreticky vyššiu spotrebu – športové a SUV. Nemecký spolkový štatistický úrad uviedol, že v roku 2017 bola automobilová doprava zodpovedná za 115 miliónov ton emisií CO2 – čo je o 6,4 % viac ako v roku 2010.

Myslím si, že obmedzenie rýchlosti na diaľniciach by prežili ako cudzinci, tak aj domáci. Aj napriek nepopulárnosti. Oveľa nepriaznivejšie však vnímam fakt umelého zvýšenia dane z pohonných látok. Ak pôjdu PHMN hore v Nemecku, očakávam, že pôjdu hore aj v iných krajinách EÚ. To môže mať nepriaznivý dopad na všetkých obyvateľov EÚ. To, že sú v očiach spoločnosti tieto opatrenia nepopulárne, si, našťastie, uvedomujú aj politici.

Frank Sitta zo strany (FDP) napríklad uvádza: "Po absurdných zákazoch naftových motorov teraz chcú obmedzenie rýchlosti, kvóty na elektrické vozidlá a zvýšenie dane z pohonných hmôt, čiže budú ešte drahšie."

Komisia v dokumente ešte navyše podčiarkuje potrebu posilnenia verejnej dopravy, ako aj uľahčenie premávky bicyklov a chodcov. Zabúdajú však na fakt, že ľudia do práce cestujú nie pár kilometrov, ale po hustej diaľničnej siete niekedy aj 100 - 200 km denne. 

Zaujímavosťou v mojich očiach je, že susedné, ekologicky založené Rakúsko experimentuje s vyššou MPRkou na niektorých úsekoch diaľnic.

Zdroj: dw.com

Foto: Shutterstock