Nehodovosť spôsobená požívaním alkoholu za volantom je problém, ktorý trápi nielen európske krajiny. Ako sa totiž ukazuje, pandémia síce obmedzila objem individuálnej dopravy na cestách, vďaka čomu krátkodobo poklesla nehodovosť a dokonca aj škody po nehodách vyplácané poisťovňami, no ľudia uväznení doma začali nenápadne popíjať. A tento zlozvyk im akosi zostal a neprestali s pitím ani v čase, keď už môžu znova šoférovať. Týka sa to takmer všetkých krajín EÚ, vrátane tých vyspelejších, hoci je pravdou, že v strednej a východnej časti únie je alkohol za volantom už tradične väčším problémom. Európska rada pre bezpečnosť dopravy (ETSC) preto navrhje úpravu legislatívy na úrovni EÚ. Tá by podstatným spôsobom zvýšila kompetencie polície a zintenzívnila dychové skúšky na cestách.

Fúkať sa bude aj preventívne, odber krvi sa zruší

Európska rada pre bezpečnosť dopravy je formálne síce len poradný orgán Európskej komisie, no tá jej pokyny už dlhší čas počúva a postupne implementuje do pripravovanej legislatívy. Ak teda ETSC niečo navrhne, s veľkou pravdepodobnosťou sa to neskôr premietne aj do praxe. V tomto prípade je na stole zvýšenie počtu kontrol na alkohol, vrátane preventívnych kontrol bez toho, aby pri nich musela mať polícia podozrenie na opitosť vodiča. Podľa navrhovaných zmien musia jednotlivé národné vlády zabezpečiť úpravu legislatívy tak, aby mali náhodné kontroly na alkohol oporu v zákone. Tiež sa polícia nebude musieť zdržiavať potvrdzovaním dychovej skúšky následným odoberaním krvi v nemocnici alebo na policajnej stanici (školeným personálom). Výstup z normalizovaného dychového zariadenia bude záväzný, takže odpadne zdržiavanie presunmi na miesta odberu krvi. Náhodné kontroly na alkohol by mali zostať v rovnakej intenzite dokonca aj po zavedení povinných alkoholových testerov do áut (výrobcovia áut sú už dnes povinní nové modely prispôsobovať na ich neskoršiu montáž). „Znížiť počty vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu nie je ťažké ani komplikované. Osvedčené metódy robia zázraky, no policajné kontroly musíme zintenzívniť. Je tiež skutočne dôležité prestať plytvať vzácnym časom polície následnými krvnými testami, keď už existuje technológia poskytujúca vysoko presné dychové testy priamo na mieste kontroly,“ doplnil Antonio Avenoso, výkonný riaditeľ ETSC.

zdroj: European Transport Safety Council