Dali sme dovedna skupinu ľudí oboch pohlaví, rôzneho veku aj vzťahu k alkoholu. Veľký test odborne garantoval MUDr. Norbert MORAVANSKÝ - súdny lekár, špičkový odborník okrem iného aj na na túto oblasť, teda na alkohol v tele. Oslovili sme políciu a vyžiadali si najnovší prístroj AlcoQuant 6020 plus, ktorý odborne obsluhovali plk. JUDr. Ján HANO spolu s kolegom práp. Mgr. Slavomírom KRÁLOM, obaja zo Špeciálneho dopravného oddelenia Polície SR. Výsledkom je veľké porovnanie schopnosti odbúravať alkohol meranom na 9 ľuďoch po dobu 6 hodín. Ako to celé prebiehalo a k čomu sme sa dopracovali sa dozviete z nasledovnej videoreportáže.