Na Katarínu poctivo všetci dole nohu z plynu. Policajti budú vykonávať meranie MPRky aj na iných, ako na čoskoro zverejnených miestach!

Využite každoročne opakujúcu sa  príležitosť a poďte s policajtami merať 25. novembra 2017 v čase od 09.00 do 16.00 hod. Miesta, na ktorých sa bude merať, určíte Vy a priebeh akcie si budete môcť pozrieť aj osobne.

Otázka však je, čo ak sa vám niečo pri načumovaní stane? Kto za to bude zodpovedný? Do akej blízkosti vám umožnia nahliadnuť? To som sa nikde nedočítal...


Neprimeraná rýchlosť jazdy je aktuálne prvou najčastejšou príčinou vzniku smrteľných dopravných nehôd a druhou najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd. Ale pozor. Neprimeraná rýchlosť a maximálna povolená rýchlosť nie je jedno a to isté. Príslušníci Policajného zboru SR sa rozhodli pripraviť dopravno-preventívnu akciu zameranú najmä na dodržiavanie najvyššej dovolenej a ustanovenej rýchlosti jazdy v úzkej spolupráci s občanmi.


Nejde však úplne o čistú prevenciu. Prevenciu v tomto prípade minimálne 2x podčiarkuje represia. 


Od 13. do 16. novembra 2017 môžete všetci navrhovať miesta a úseky ciest, na ktorých bude prebiehať akcia „Poď s nami merať!“. Všetky potrebné informácie k zasielaniu návrhov nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Zaslané návrhy polícia vyhodnotí a zoznam miest, na ktorých sa bude merať zverejní, aby ste sa jej mohli zúčastniť. Vodičov, ktorí budú mať veľmi „ťažkú nohu na plyne“, vyrieši polícia za spáchanie závažného priestupku nekompromisne, aj keď ide o dopravno-preventívnu akciu.

Zdroj: MINV

Foto: WebAuto