Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG spolufinancovaného Bruselom. Jeho cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenska. Ďalšie dve čerpacie stanice SPP otvorí ešte v tomto roku, a to v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. 

„Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave, patrí dlhodobo k prioritám SPP. Veríme, že budovanie ďalších čerpacích staníc na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel," hovorí Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP.

"V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v SPP pripravujeme,“ dopĺňa Kulla.

22 CNG staníc na Slovensku

Nové čerpace stanice zaujmú svojím konceptom, vďaka ktorému fungujú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre nákladné vozidlá ponúkajú aj CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok.

„Rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 22. Nová stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil šéf divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec.

Uplynulá vlna zdražovania palív zasiahla aj CNG. Zatiaľ čo ceny ropy a z nich vyplývajúce cenovky dieselu či benzínu sa medzičasom sčasti "znormálnili", najväčší medziročný nárast pocítili majitelia áut na CNG. Tých síce na Slovensku nie je veľa a s budúcnosťou stlačeného zemného plynu pre osobné automobily sa už veľmi nepočíta, aj tak však ide o trpký vývoj pre majiteľov týchto áut. Viac informácií v samostatnom článku.

Zdroj: SPP CNG