Ministerstvo dopravy a výstavby SR ohlásilo začiatok veľkého projektu. Odštartovalo totiž veľké opravy ciest na Slovensku. V prvej fáze by malo ísť o 30 vybraných úsekov ciest I. triedy v celkovej dĺžke 90 km za 23 mil. eur. Celý projekt je údajne rozdelený na tri časti, a to západ, stred a východ Slovenska. Traja víťazní uchádzači súťažia ešte o práce na konkrétnych úsekoch v elektronických aukciách. Tento rok chce však ministerstvo stihnúť aj druhú fázu opráv na ďalších úsekoch, opäť v dĺžke 90 km. V roku 2021 by sa tak malo stihnúť opraviť 180 km ciest I. triedy. 

Najviac v banskobystrickom kraji

Až 12 úsekov v celkovej dĺžke 46 km sa bude opravovať v Banskobystrickom kraji, pretože ten je nekvalitnými cestami momentálne „zasiahnutý“ najviac. Zahŕňajú napríklad križovatku R2 Ožďany - Rimavská Sobota Vinica, úsek medzi Haličom a Lučencom, Dolným Harmancom a Harmaneckou jaskyňou, ale aj úsek v meste Krupina. V Košickom a Prešovskom kraji absolvujú opravu štyri úseky, napríklad úsek štátna hranica s Maďarskom - Šebastovce či Kendice - Haniska. Za Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj bolo podpísaných päť čiastkových zmlúv, týka sa to úsekov Šaľa most, Dolný Štál či Biela Hora. V Trenčianskom a Žilinskom kraji ide o deväť úsekov, z nich napríklad Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Veličná - Dolný Kubín, dve akcie sú aj v Žiline.

zdroj: TASR