Nové sadzby pokút za chýbajúce PZP

Ak spôsobíte so svojím autom škodu niekomu inému, jedinou šancou, ako sa vyhnúť plateniu často likvidačných účtov je povinné zmluvné poistenie. Celý systém je však postavený na tom, že PZP je povinné a motoristi ho musia pre svoje motorové vozidlá uzatvoriť. Niektorí tak napriek tomu nerobia a riskujú problémy.

Ak si neuzatvoríte PZP pre auto, štát, resp. presnejšie povedané okresný úrad vám bude môcť po novom za tento delikt udeliť pokutu v širokom rozpätí od 50 do 5 000 eur. Dnes majú okresné úrady kompetenciu sankcionovať motoristov sumami od 16,60 do 3319,40 eura. Spodná hranica pokuty je tak trojnásobne nižšia.

Nové zmeny PZP by mali vstúpiť do platnosti od 1. augusta 2024 – ich súčasťou sú mnohé pozitívne novinky, ako je napríklad zvýšenie maximálneho poistného krytia, zjednotenie určovania výšky škody na základe transparentných pravidiel či vo viacerých prípadoch aj obmedzenie uplatňovania takzvaných regresov, teda sankcií voči motoristov, ak si nesplnia povinnosti voči poistovni.

K tomu však často môže dôjsť na základe objektívnych príčin, čo niektoré poisťovne dnes neberú dostatočne na zreteľ.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk / ČTK