Spoločnosť tiež vo všetkých krajinách, kde pôsobí, vyhlásila peňažnú zbierku medzi zamestnancami. Peniaze môžu posielať buď na konto zbierky alebo ľubovoľnej humanitárnej organizácii podľa svojho výberu. „Rozhodli sme sa, že za každého zamestnanca, ktorý prispeje, poskytneme navyše, nad rámec našej trojmiliónovej pomoci, rovnaký obnos. Naše najväčšie trhy sú Česko, Slovensko a Poľsko, teda krajiny, ktoré budú čeliť najväčšiemu prílivu vojnových utečencov z Ukrajiny,“ zdôraznila Karolína Topolová. „V Poľsku, ktoré sa bude vyrovnávať s najväčším množstvom utečencov, nakúpime niekoľko dodávok, aby sme ich mohli využiť na prevoz ľudí a materiálu,“ povedala Karolína Topolová.

Okrem finančnej pomoci spoločnosť tiež poskytne aj pomoc materiálnu. Tá sa bude skladať ako zo zbierky šatstva, hygienických potrieb a potravín, tak z tisícok auto lekárničiek z vykúpených automobilov. V Poľsku spoločnosť poslala automobily k hraničným priechodom, aby pomohla s transportom ukrajinských občanov aj s odovzdaním vybranej pomoci na hraniciach. V každej krajine spoločnosť vymenovala koordinátora pomoci, ktorý všetky ponuky a nápady zhromažďuje a koordinuje ich využitie.

Spoločnosť sa aj so svojimi zamestnancami pripojila k rozsiahlej pomoci obyvateľov Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska poskytovanej ľuďom z Ukrajiny. Spoločnosť čiastku určenú na pomoc Ukrajincom navýšila zamestnancami na 144 800 eur. Zamestnanci sa zároveň zapojili do pomoci aj na ukrajinských hraniciach, odkiaľ vozia utečencov do bezpečia, taktiež sa zbierajú na všetkých pobočkách autocentier lekárničky a pripravuje sa ďalšia materiálnu pomoc.

Situácia na Ukrajine je pre mňa v dnešnom modernom svete úplne nepochopiteľná a považujem za povinnosť nás všetkých aktívne sa do pomoci zapojiť. Na všetkých pobočkách zbierame lekárničky z vykúpených vozidiel a vozíme ich buď humanitárnym organizáciám na ukrajinské hranice v Poľsku a na Slovensku alebo Ukrajinskej iniciatíve v Prahe. Našim zamestnancom sme ponúkli ubytovanie pre ich ukrajinských príbuzných a priateľov, poslali sme na hranice 30 000 rúšok a ďalšiu materiálnu pomoc. Som pyšná na všetkých kolegov, ktorí sa do pomoci obetavo zapojili,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka AAA AUTO, Mototechna a Driverama.