Na začiatok si uvedieme základné informácie o kontrole. Inšpektori skontrolovali 138 čerpacích staníc a dva distribučné sklady. Na testovanie bolo odobratých 155 vzoriek benzínov, 123 vzoriek nafty a 24 vzoriek LPG. Z toho boli v štyroch prípadoch zistené nedostatky.


Scenár nie je až taký katastrofický ako sa prezentuje. Kontrola ukázala, že menej kvalitné palivo sa nachádza len na 2,89% čerpacích staníc. Benzíny vykazovali nedodržanie oktánového čísla a tlaku pár, motorová nafta prekročila stanovenú teplotu pri destilovaní a obsah síry.

Slovnaft dodáva pohonné látky 90% čerpacích staníc na Slovensku.

Slovnaft dodáva pohonné látky do vyše 90% čerpacích staníc na Slovensku.

Nekvalitné palivo sa k predajcom nedostane len tak. Najmä ak zoberieme do úvahy, že vyše 90% slovenských čerpacích staníc má jedného dodávateľa, ktorým je Slovnaft. Nafta a benzíny sú teda pravdepodobne znehodnocované pri nesprávnej manipulácii alebo uskladnení. Môžu za to napríklad zle vyčistené prečerpávacie cisterny. Slovenská inšpekcia životného prostredia kontrolovala kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia. Inšpektori zverejnili zoznam čerpacích staníc, kde boli zistené nedostatky.

Kontrola odhalila nekvalitné palivá len v 2,89% prípadov. Zo 138 čerpacích staníc mali nedostatky len 4. To je skvelý výsledok!

Kontrola zistila nedostatky na týchto čerpacích staniciach:


1.    ČS Glejovka 1, Pezinok
2.    ČS AGIP Martin, Francúzskych partizánov
3.    ČS OMV Púchov, Vsetínska cesta
4.    ČS Prešov, ul. Ľubochnianska

Na základe zverejnených výsledkov sa nekvalitného paliva nemusíme obávať. Áno, môže sa stať, že v niektorých prípadoch dôjde k zníženiu kvality. Zdá sa, že na Slovensku máme oveľa viac kvalitného ako nekvalitného paliva.

foto: cz.depositphotos.com

Nafta elbo benzín sa môže znehodnostiť nesprávnym skladovaním alebo prepravou.

Nafta alebo benzín sa môže znehodnostiť nesprávnym skladovaním alebo prepravou.