Používanie smeroviek patrí k najzákladnejšej aktivite šoférovania. Mnohí vodiči však nechutne zleniveli, nikdy ich poriadne nepoužívali alebo na niektorých križovatkách nevedia, ktorú smerovku treba použiť, a či dokonca vôbec?! A vtedy nastáva pre ostatných v premávke problém. Tu nie je priestor a dôvod hovoriť o probléme citlivo a jemne. Naopak! Nepoužívať smerovky je hrubá ignorácia a drzosť!  
 
23. diel série Dajto za volantom predstaví, ako môžete predísť nepríjemným kolíziám, ktoré môže zapríčiniť nepoužitie, alebo nesprávne použitie smerovky. Hosťom profesionálneho inštruktora Mariána Čabáka bola redaktorka Televíznych novín Henrieta Hajtová.