Cieľom tohto projektu je prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd na slovenských cestách. Kurzy sú organizované profesionálnymi inštruktormi z CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY na SLOVAKIA RINGU v Orechovej Potôni a sú určené pre vodičky a vodičov, ktorí majú vodičský preukaz minimálne 1 rok a maximálne 5 rokov. Tento projekt sa sústredí na túto skupinu na základe policajných štatistík o nehodách. Štatistiky jasne ukazujú, že najväčším rizikom sú vodiči, ktorí majú vodičské oprávnenie 2 - 5 rokov. Najviac smrteľných nehôd sa stane vodičom v druhom roku po absolvovaní autoškoly. Počas jarného obdobia je Toyota schopná poskytnúť kurz pre 140 záujemcov z tejto vekovej kategórie. Ďalších 140 bude mať možnosť zúčastniť sa na jeseň tohto roka.

Bezpečnosť na cestách je pre značku Toyota prioritou, a preto sa v rámci globálnej stratégie sústreďujeme na aktivity podporujúce nulovú dopravnú nehodovosť. Keď sme odštartovali projekt Bezpečne s Toyotou, boli sme príjemne prekvapení záujmom verejnosti. Termíny, ktoré sme zverejnili v septembri minulého roka, boli obsadené v priebehu pár dní. Preto sme sa tento rok rozhodli zväčšiť kapacitu kurzov a téme sa venovať v oveľa väčšej miere. Veríme, že tak prispejeme k zlepšeniu situácie na slovenských cestách,“ uviedol generálny riaditeľ lokálneho zastúpenia značky Toyota, Milan Kočka.

Prvé mesiace od spustenia projektu Bezpečne s Toyotou jasne ukázali, aké chyby najčastejšie robia mladí vodiči. Inštruktori z CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY sa zhodli, že ide o nasledujúce štyri:

Nesprávne nastavenie sedadla a volantu
Správne nastavenie je kľúčové pre rýchle manévrovanie a núdzové brzdenie.

Nezvládanie krízových situácií
Mladí vodiči sa v krízových situáciách často stresujú a sú zameraní na dianie sa v aute, namiesto toho, aby vedeli, ako reagovať. Udržanie pokojnej mysle je kľúčové, najmä pri šmykoch.

Nesprávne brzdenie 
Absolventov prekvapilo, aký vplyv má rýchlosť vozidla na brzdnú dráhu, najmä na mokrej a klzkej vozovke. Aj malá zmena rýchlosti môže výrazne skrátiť brzdnú dráhu.

Podcenenie prejazdu zákrutou
Prvovodiči si uvedomili fyzikálne vlastnosti odstredivej sily až pri cvičení prejazdu zákrutou. Každé vozidlo má limity, ktoré je dôležité poznať, pretože pri zvyšujúcej sa rýchlosti môže vozidlo "vyplávať" zo zákruty.

Absolventi kurzov získali hodnotné poznatky a skúsenosti, ako naznačuje prieskum, ktorého sa zúčastnila štvrtina absolventov prvých kurzov. Zistilo sa, že až 87 % respondentov využilo informácie a skúsenosti z kurzu v priebehu posledných mesiacov. Z tohto percenta 69 % uviedlo, že im kurz pomohol lepšie ovládať ich vozidlo, 31 % zlepšilo svoju schopnosť riešiť krízové situácie na ceste a 29 % dokonca uviedlo, že vďaka kurzom predišlo minimálne jednej dopravnej nehode.

Kurz tiež pomohol účastníkom identifikovať ich slabé miesta pri vodičských schopnostiach. Z prieskumu vyplýva, že 29 % zistilo, že majú problémy s prejazdom zákrutou dolu kopcom, 27 % má problémy so zvládnutím šmyku a 20 % má nedostatky v brzdení. 12 % respondentov uviedlo, že v krízových situáciách strácajú chladnú hlavu, a rovnaký počet nevie efektívne využívať autonómne systémy svojho vozidla.

Podľa Petra Peczeho, marketingového riaditeľa SLOVAKIA RINGU, je praktická skúsenosť základom pre prevenciu dopravných nehôd. Výchova mladých vodičov je podľa neho kľúčom k zníženiu nehodovosti. Pokračovanie tohto projektu je preto pozitívnym krokom. Dúfa sa, že takéto doplnkové vzdelávanie sa stane povinnosťou pri získavaní vodičského oprávnenia, podobne ako je to v niektorých vyspelých európskych krajinách.

Pokračovanie projektu Bezpečne s Toyotou má podporu aj Ministerstva dopravy SR. „Jedným z dôležitých atribútov bezpečnej jazdy je prax, ktorú človek získava postupne počas rokov strávených za volantom. Jej súčasťou je aj schopnosť pohotovo a čo najlepšie zvládnuť náhlu, rizikovú situáciu v cestnej premávke, ktorú môže zapríčiniť či už počasie, technický stav vozovky, alebo iný účastník cestnej premávky. Pokračovanie projektu Bezpečne s Toyotou a veľký záujem oň nám ukazuje, že čerstvým vodičom má zmysel pomáhať v začiatkoch ich praxe. Takéto preventívne projekty môžu napomôcť k postupnému poklesu dopravnej nehodovosti,“ potvrdil Roman Török, vedúci oddelenia BECEP. Spoločnosť Toyota hradí náklady na kurzy, čo znamená, že sú pre účastníkov ZADARMO.

Prihlasovanie a ďalšie informácie o kurze sú dostupné na stránke www.bezpecnestoyotou.sk