Slovenkým ekvivalentom sú, napríklad v najväčšej dedine Slovenska organizované pouličné závody s kvalitou Tesco, či Carrefour. :)) Avšak prevedenie v slovenských reáliách odpovedá nielen kvalite obsadenia závodov, ale aj početnosti závodníkov. Dá sa povedať, že pre nás len dobre. V princípe pouličné závody neobhajujeme, dokonca ich ani neuznávame a pojem ilegálny je adekvátny bezduchým, adrenalínom a inými hormónmi dopovaným "delikventom," ktorí sa nevedia vpratať do kože a ohrozujú všetkých navôkol.

Čo však predvádzajú chlapci z klubu závodníkov menom Team Late Riser z Osaky, tak to už je iné saké. Povinnou klubovou bojovou výbavou sú výlučne Hondy Civic všetkých generácií spravidla vo vyššom štádiu úprav. Ich pravidelné besnenie a hon za adrenalínom v takto početnej skupine s urevanými vysokootáčkovými pílami paralyzujú všetky zmysly. Preto si pozrite video a pochopíte skutočný význam slova ILEGÁLNE ZÁVODENIE made in Japan.