Policajti si v rámci Európskej únie vymieňajú informácie o našich priestupkoch pomocou smernice, ktorá vznikla na nesprávnom právnom základe. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie sídliaci v Luxemburgu, ktorý zrušil smernicu platnú od novembra 2013. Dôvodom pre daný rozsudok je fakt, že Európsky parlament spolu s Radou prijali danú smernicu na inom právnom základe, ako navrhovala komisia. Právny základ primárne nedbal na bezpečnosť cestnej premávky, ale na policajnú spoluprácu. Podľa názoru Európskej komisie bolo možné takto prijatú smernicu použiť iba voči trestným činom.

Rozsudok prijal Súdny dvor Európskej únie.

Prekvapujúce rozhodnutie prichádza len krátko po vstupe smernice do platnosti. Prijatie daného dokumentu však prebehlo už v roku 2011. Jeho podstata naozaj spočívala v zjednodušovaní výmeny informácií o dopravných deliktoch medzi krajinami, ktoré boli jej signatármi. Podpísalo ju 25 z 28 krajín. Odmietli ju len Dánsko, Írsko a Veľká Británia.

 

Európska únia chcela týmto dokumentom ukončiť beztrestnosť vodičov jazdiacich v iných členských krajinách. Policajtom uľahčovala výmenu informácií o dopravných priestupkoch ako prekročenie rýchlosti, nepoužívanie bezpečnostných pásov, jazda na červenú, jazda pod vplyvom alkoholu a drog, jazda v zákaze vjazdu, používanie telefónu počas šoférovania a nepoužívanie ochranných prilieb v prípade motocyklistov.

Napriek zrušeniu smernice jej platnosť stále trvá a plynulo na ňu nadviaže nový dokument. Preto si v zahraničí dávajte pozor na dopravné predpisy aj naďalej.

Ak spravíte priestupok v Nemecku, dozvie sa to aj naša polícia.

Rozsudok však automaticky neruší platnosť smernice. Jej účinky budú v trvať ešte maximálne jeden rok do chvíle, kým nenadobudne platnosť nová smernica na vhodnom právnom základe. Rozhodnutie súdu rovnako nemá vplyv na bilaterálne zmluvy medzi jednotlivými krajinami, ktoré sa zaoberajú výmenou týchto informácií.

 

Zdroj: courthousenews.com, europa.eu

Prečítajte si aj:  Autá s pravostranným riadením na našich cestách? EÚ vraví áno!