Búrlivá debata o vodičákoch: Sú starší za volantom nebezpečnejší?

Európsky parlament prijal nové pravidlá pre vodičské preukazy. Spornou otázkou sa stasla okrem iného téma, či majú vodiči v EÚ od istého veku unisono absolvovať kontroly zdravotného stavu, aby si predĺžili platnosť vodičského preukazu. Výsledok? Europarlament odkázal, že členské štáty by sa mali rozhodnúť samostatne na individuálnej báze.

Ku dnešnému dňu nemá vodičský preukaz v EÚ žiadny dátum uplynutia platnosti. To platí pokiaľ krajina, v ktorej bol vydaný, neprijala príslušné sprísňujúce predpisy. Hovoríme teraz o samotnom vodičskom oprávnení, nie o potrebe nechať si po niekoľkých rokoch vydať novú plastovú kartičku, pretože táto povinnosť je už dnes štandardom.

Keď už raz máte vodičské oprávnenie, platí vám bežne doživotne, pokiaľ vám ho nevezmú kvôli dopravným priestupkom. Brusel svojimi nedávnymi návrhmi rozprúdil diskusiu o tom, či starší ľudia predstavujú riziko v cestnej premávke.

Kritici reštrikcií upozorňujú, že vekovo starší vodiči majú veľa nenahraditeľných skúseností za volantom, sú často opatrnejší a dokážu lepšie predvívať situáciu v premávke. Zároveň sa im nepáči univerzálna diskriminácia na základe veku.

Vodiči, ktorí majú vodičáky na Slovensku, musia prejsť lekárskou prehliadkou najskôr dva mesiace pred dovŕšením 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí tohto veku. Následne sú povinní kontrolu u lekára absolvovať každých päť rokov. Títo motoristi majú mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti. V prípade potreby ho ukážu policajnej hliadke, za nesplnenie povinností hrôzia pokuty a tresty, určite sa im odporúčame vyhnúť.

Čísla z Nemecka hovoria jasnou rečou: Pri nehodách starších vodičov až v 68,2 percenta prípadov zavinili nehodu predovšetkým dôchodcovia. U vodičov nad 75 rokov boli na vine traja zo štyroch seniorov, ktorí mali nehodu. Štatisticky vzaté, seniori sú síce menej často účastníkmi nehôd, no je tomu tak preto, že spravidla menej jazdia.

Pôvodný návrh EÚ na zavedenie pravidelných lekárskych kontrol vodičov od istého veku nie je vôbec novinkou. Vodičské oprávnenia už dnes nemajú neobmedzenú platnosť v Slovensku, ale aj v ďalších krajinách – napríklad v Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Dánsku, Českej republike, Švajčiarsku a Holandsku.

V Taliansku jazdia aj 80nici, tretina však neprejde kontrolou

Niekde sa u starších robí aj skúška v autoškole, inde ide najmä o lekársku dokumentáciu. Napríklad Taliani kontrolujú spôsobilosť šoférovať tak, že vyžadujú okrem iného potvrdenie od všeobecného lekára. Asi 30 percent ľudí nad osemdesiat rokov tam kontrolou neprejde.

Následne je možné v Taliansku skúsiť šťastie pred odvolacou komisiou zloženou z piatich lekárov. Vodičský preukaz však takýmto spôsobom dostanú naspäť len zhruba dve percentá exvodičov.

Je ťažké povedať, či sú cesty bezpečnejšie v krajinách, ktoré realizujú zdravotné kontroly starších vodičov. Štatistiky nehodovosti a úmrtí na cestách totiž ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Napríklad štúdia z Japonska však minulý rok ukázala, že povinné skúšky schopností starších vodičov naozaj znižujú počet nehôd.

Zdroj: efahrer.chip.de