Túto situáciu zapríčinili priečne pruhy, ktoré sa na ceste objavili na základe rozhodnutia policajtov z KDI Košice. Majú riešiť dlhotrvajúce problémy s motorkármi, ktorí na tomto úseku jazdia nebezpečne rýchlo. Môžete si o takomto riešení myslieť hocičo, ale z môjho pohľadu to nebolo najšťastnejšie rozhodnutie, a to nielen vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti pretekárov (ktorých tam už neuvidíme). Myslím si, že akékoľvek umelé prekážky na cesty nepatria. V tomto prípade by som určite hľadal iné riešenie o to intenzívnejšie, keďže cesta je - vlastne bola - miestom významného podujatia. No záver komisie, ktorá si bola miesto pozrieť a v ktorej boli aj zástupcovia Slovenskej asociácie motoristického športu aj organizátora, je jednoznačný: priečne pruhy nainštalované v zákrutách môžu pri vysokých rýchlostiach viesť k haváriám súťažných vozidiel. Hotovo! Oslovili sme preto zástupcu organizátora s celkom logickými otázkami.

Z odpovedí predsedu organizačného výboru vyberáme:

Aké je zdôvodnenie úpravy značenia, resp. inštalácia priečnych pruhov, z akého popudu, kto to inicioval? 

Oficiálne zdôvodnenie je, že daný úsek cesty bol zneužívaný motorkármi, ktorí na tej širokej časti cesty jazdili v rozpore s dopravnými predpismi – prekračovali rýchlosť – na ceste došlo k viacerým dopravným nehodám aj so smrteľnými následkami. Hovorí sa aj o sťažnosti chatárov a občanmi trvale žijúcimi v okolí, že sú jazdou motorkárov rušení aj v noci. Rozhodnutie o umiestnení bezpečnostných pásov inicioval a prijal Krajský dopravný inšpektorát Košice, vlastník cesty – Magistrát mesta Košice - rozhodnutie akceptoval. 

Aká je reálna úloha týchto pruhov a aké sú skúsenosti s ich pôsobením?

Je treba povedať, že priečne pruhy sú umiestnené v súlade s príslušnou normou, čo sa týka výšky. Bolo nám povedané, že norma pripúšťa výšku pruhu do 14 mm. Osadené pruhy majú výšku 8 mm. Ich šírka je 12 cm. Sú osadené pred zákrutami tak, že približne 30 m pred zákrutou začínajú. Spočiatku sú vzdialené cca 4 m, čím bližšie k zákrute, tým sú hustejšie a pred vrcholom zákruty sú husto vo vzdialenosti cca 50 - 80 cm. Úlohou pruhov je, aby znemožnili motorkám naklonenie a rýchly prejazd zákrutou. Ak motorkár nakloní motorku a ide väčšou rýchlosťou, tak sa šmykne a nerovnosť cesty (hoci len 8 mm) mu roztrasie motorku. Realizované opatrenie je vysoko kontraproduktívne. Postihuje hlavne vodičov osobných motorových vozidiel, pretože jazdou trpia tlmiče, určite pneumatiky a ďalšie súčasti vozidla. Motorky v zime nejazdia, takže počas zimy účinok nulový. Umiestnením týchto pruhov sa nevyriešil problém s motorkami, pretože tento problém riešia tak, že pred zákrutou prejdú do protismeru a keď skončia priečne pruhy, tak sa do svojho smeru vrátia. Reálne hrozí čelný stret. V prípade, že je cesta mokrá, tak pre motorky, ale aj autá hrozí šmyk. Keď som sa na Magistráte pýtal, čo s tým, že môže dôjsť ku šmyku, tak som dostal odpoveď, že vodič má prispôsobiť jazdu stavu a povahe cesty. Máme potvrdenú informáciu od verejného dopravcu – Eurobus a.s. Košice, že majú problém s obsadením liniek prechádzajúcich týmto úsekom, pretože vodiči odmietajú na tieto linky ísť. Bežne im hrozí, že dôjde ku šmyku a vybočeniu zadnej časti autobusu až o 1 m.

Konzultoval s Vami niekto túto úpravu?

Nie, pruhy boli realizované niekedy v lete 2018, a to po skončení Moris Cup Jahodná 2018. O umiestnení sme sa dozvedeli tak, že sme išli merať trať pre 44. Rally Košice 2018 a pásy už tam boli.

Čo to znamená pre preteky, prečo je tým znemožnená jazda pretekárskych áut? Ako to vyhodnotila komisia?

Pri hodnotení predchádzajúcich ročníkov Moris Cupu nám pozorovatelia vytýkali jediný bod, a to kvalitu asfaltu na trati. Podľa ich vyjadrení, ak sa zaceľuje diera asfaltom, nestačí len uvalcovanie, ale hrany medzi starým a novým asfaltom by sa mali frézovať. A tu ide o rozdiel na úrovni asi 1 – 3 mm. Výška 8 mm je hlavne pre formulové vozidlá a placky veľkým bezpečnostným rizikom. Minulý rok sa pretekár Janík ozval, že veľmi rád by do Košíc prišiel, ale trať pre nerovnosti asfaltu je pre „placky“ (formuly) nebezpečná, a preto s celým teamom (ďalší 2 jazdci) na Moris Cup 2018 neprišiel. A to ešte priečne pruhy namontované neboli. Komisia SAMŠ vyhodnotila, že z bezpečnostného dôvodu trať v dôsledku priečnych pruhov nie je spôsobilá pre uskutočnenie pretekov.   

Aké iné opatrenia by ste si vedeli predstaviť, ktoré by priniesli vyššiu bezpečnosť civilnej  premávky, ale neohrozili by podujatie?

Riešenie daného problému sa viac-menej núka samé. Za zlomok ceny, ktorá bola použitá na umiestnenie priečnych pruhov, mohla polícia inštalovať dve – tri kamery snímajúce cestu. Ide o úsek dlhý 2,20 km, takže tieto kamery by dokázali zachytiť porušovateľov. Možno raz za týždeň prehrať záznam a predvolať vodičov. Išlo by o nebezpečnú jazda, preto platí objektívna zodpovednosť. Myslím si, že po treťom porušení a treste by si to motorkári rozmysleli. Vybraté pokuty by bohato nahradili náklady a po mesiaci by bol pokoj. Nehovoriac o možnosti odobratia vodičského oprávnenia. Pripájam aj svoj osobný názor. Poznám relatívne dobre príslušníkov KDI Košice (spolupracujem s nimi viac ako 20 rokov) a považujem ich za profesionálov, ktorí svojej práci rozumejú. Nechápem preto tento úlet, pretože je to vizitka ich neschopnosti. Problém v cestnej doprave riešia tak, že obmedzujú a poškodzujú neporovnateľne viac motoristov pre 30, možno 50 vodičov motoriek, a vytvárajú sami nebezpečenstvo pre oveľa viac vodičov. Iné vysvetlenie nemám len to, že za tým je niečo iné. Neviem ale čo.

Je nejaká minimálna šanca, aby sa podujatie PAV na Jahodnú vrátilo?

Po prvé je dôležité, ako sa k problému postaví reklamný partner – spoločnosť MORIS Slovakia s.r.o. Auto klub mal dohodu, že usporiadame 10 ročníkov. Spoločnosť Moris koncom roka 2018 potvrdila záujem o spoluprácu aj v tomto roku, preto sme preteky prihlásili do kalendára. Či po prerušení bude mať Moris záujem o financovanie pretekov nevieme. Po druhé je to otázka samotnej trate. V Košiciach je nový primátor, mal som dohodnuté stretnutie, ktoré zrušil a odkázal ma na asistentku. Pri jednaní som jej vysvetlil, čo pre Košice preteky znamenajú. Keby nebolo Majstrovstiev sveta v hokeji a mládežníckej olympiády (čo sú podujatia len raz za veľmi dlhé obdobie), tak Moris Cup má najvyšší štatút. Vysvetlil som jej, že bez pomoci mesta to Auto klub Košice nevie pre kvalitu cesty zorganizovať. Na stretnutí bol vedúci správy ciest Magistrátu. Ten dostal za úlohu pripraviť do vedenia mesta materiál, čo je treba, aké náklady, aby sa preteky mohli organizovať. Na ťahu je mesto, ono musí povedať, či chce takéto podujatie alebo nie. Podľa toho, ako reaguje mesto na problémy športu v Košiciach, tak si myslím, že do toho nepôjde. 

JUDr. Peter Szczeczina, predseda OV Moris Cup Jahodná 2019    

Zaujímali ma, samozrejme, aj odpovede samotných policajtov, ktorí sa rozhodli nie práve citlivo vyriešiť nesporne vážny problém bezpečnosti. Tu sú, odpovede nám poskytla Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice:

Konzultoval niekto inštaláciu pruhov s organizátorom podujatia pretekov automobilov do vrchu - Auto klub Košice?

Nie, nekonzultoval. Avšak podľa informácií od správcu komunikácií bola usporiadateľovi automobilových pretekov ponúknutá  možnosť,  toto dopravné značenie na jeho vlastne náklady počas pretekov odstrániť  a následne obnoviť.  

Aký bol skutočný dôvod inštalácie výstražných priečnych pruhov na ceste, kto inštaláciu inicioval?

Ide  o dopravné značenie V16 – opticko-psychologická  brzda, ktoré bolo po dohode so správcom komunikácie na ceste II/547 obnovené a doplnené na podnet Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Slúži na upozornenie vodiča, aby znížil rýchlosť jazdy na dovolenú rýchlosť. Ďalším z dôvodov boli sťažnosti obyvateľstva, ako aj otázky zo strany médií o konaní „nelegálnych motocyklových pretekov“ v tomto úseku, o porušovaní pravidiel cestnej premávky, najmä rýchlosti jazdy vodičmi motocyklov v tomto úseku.

Neuvažovali ste o iných opatreniach, ktoré by priniesli vyššiu bezpečnosť civilnej  premávky, ale neohrozili by podujatie ani jazdu ostatných účastníkov cestnej premávky?

Dohľad nad cestnou premávkou je zabezpečovaný v riadnom rozsahu. V uvedenom úseku polícia dlhodobo evidovala zistenia o porušovaní pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov svojím  správaním. 

Toľko odpovede, ktoré boli presne podľa očakávania a z ktorých ma zaujala možnosť, akú dostal organizátor a to, že môže pruhy odstrániť a po pretekoch obnoviť na vlastné náklady. Ja chápem, že nie všetci na svete sú fanúšikmi motoristického športu, a ani nechcem hlúpo útočiť na iné populárne športy. Neviem si však predstaviť, že by niekto zavrel futbalové ihrisko napríklad preto, lebo tam deti pri hre vykrikujú a rušia obyvateľov, a tí by si želali na mieste trávnika tichý park. Absurdné, viem.

Vráťme sa však na kľukatý kopec so smutným koncom. Nedávno sme tu diskutovali v inej súvislosti o objektívnej zodpovednosti, ktorá sa využíva stále častejšie - je to pohodlné, čisté a efektívne, hoci môj názor na neosobné riešenie priestupkov už mnohí poznajú. Tam, kde by bolo nanajvýš vítané tento inštitút využiť, nainštalovať spomínané kamery a bez fyzického znehodnotenia cestnej komunikácie postihovať konkrétnych vodičov - motorkárov - tak nie, tu sme si namontovali komplikáciu, otravnú a nie práve bezpečnú prekážku s pochybným účinkom, ktorá však objektívne a zodpovedne postihuje všetkých. Takto to už v tej našej gubernii chodí. Dúfam, že týmto spôsobom neošetria postupne viaceré kľukaté cesty na Slovensku, to by sme potom mohli zabaliť nie jedno podujatie, ale celú jednu disciplínu automobilového športu, ktorá tu bola skôr, ako riskujúci motorkári.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov