Časový harmonogram:   

2. 5. 2013 (štvrtok)
od 19 h - možný vstup do areálu Masarykovho Okruhu v Brne

K dispozícii bude vypáskovaná časť areálu od boxu č. 21 pre parkovanie vozidiel.

19 - 21 h - administratívne a technické preberanie v boxe č. 27

 

3. 5. 2013 (piatok)
07.00 - 08:30 - administratívne a technické preberanie v boxe č. 27
08:30 - 08:45 - rozprava jazdcov pred boxom č. 27
09.00 - 09:20 - blok voľných jázd č. 1
09:30 - 10:00 - kvalifikácia skupiny A (trieda 1, 2, 3)
10:00 - 10:30 - kvalifikácia skupiny B (trieda 4, 5)
10:30 - 11:00 - preteky č. 1 pre skupinu A
11:00 - 11:30 - preteky č. 1 pre skupinu B
11:30 - 11:50 - blok voľných jázd č. 2
12:00 - 12:30 - preteky č. 2 pre skupinu A
12:30 - 13:00 - preteky č. 2 pre skupinu B
13:30 - 14:00 - odovzdávanie cien