Kedy vieš, že už ideš naozaj rýchlo? Keď s tebou nedrží krok ani helikoptéra a musí robiť skratky :)
A trošku zemepisu, nech presne viete, kde je najrýchlejší ostrov sveta, domov Tourist Trophy

A trošku zemepisu, nech presne viete, kde je najrýchlejší ostrov sveta, domov Tourist Trophy