Existuje niekoľko základných koncepcií šesťvalcových motorov (V6, R6, H6), ktorá z nich je najlepšia? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Každá koncepcia má výhody aj nevýhody.

aký šesťvalec je najlepší?

Motor koncepcie V6

V6

Najrozšírenejšou koncepciou je dnes vidlicový šesťvalec (V6). Valce zvierajú bežne vzájomný uhol 60° alebo 90°. Prečo je to najrozšírenejšie riešenie? Dôvodom sú najmä kompaktné rozmery. Tie umožňujú pomerne jednoduchú zástavbu do motorového priestoru aj v prípade priečneho uloženia. Nevýhodou je však celková komplikovanejšia konštrukcia (dve hlavy valcov, komplikovanejší ventilový rozvod...) a aj náročnejší servis. Ďalšou nevýhodou je nevyvážený chod. Motor má drobné vibrácie a vyžaduje vyvažovací hriadeľ.


+ zvuk,
+ kompaktné rozmery,
+ nižšie ťažisko oproti R6,


-  potrebuje vyváženie,
-  komplikovanejšia konštrukcia.

aký šesťvalec je najlepší?

Motor koncepcie R6

R6

Radový šesťvalec (R6) je omnoho menej rozšírený než koncepcia V6. Dôvodom je najmä dĺžka motora, ktorá komplikuje umiestnenie do motorového priestoru. Historicky používa dlhodobo motory R6 značka BMW, no po rokoch sa k ním vracia aj Mercedes. Výhodou koncepcie je vyvážený chod a minimum vibrácií (motor nepotrebuje dodatočné vyváženie). Táto koncepcia má však ďalšie nevýhody v podobe vysokého ťažiska (oproti V6 a H6) a keďže jednotka je príliš dlhá, môže sa krútiť (nižšia torzná tuhosť).

+ vyvážený chod,
+ jednoduchá konštrukcia,


- dlhý motor (náročná zástavba),
- vysoké ťažisko,
- torzná tuhosť motora.

aký šesťvalec je najlepší?

Motor koncepcie H6

H6

Špecifické sú ploché šesťvalce (H6). Tie poznáme najmä zo športiakov Porsche, ale aj z niektorých Subaru. Zásadnou výhodou je nízke ťažisko a hladký chod. Nevýhodou je zase veľká šírka a náročná zástavba. S nedostatkom priestoru súvisia aj problémy pri servise. Oproti R6 je náročnejšia aj konštrukcia (dve hlavy valcov, komplikovanejší ventilový rozvod...).

+ nízke ťažisko,
+ vyvážený chod,

- široký motor (náročná zástavba),
- komplikovanejšia konštrukcia.