Jedným zo zásadných problémov elektromobilov je (v porovnaní s ekvivalentnými autami so spaľovacím motorom) ich pomerne vysoká cena, na ktorú majú nepriaznivý vplyv rastúce ceny lítia, kobaltu, niklu či hliníka. Čo ak by sme ale lítium na výrobu batérií nepotrebovali? Alternatívou by mohli byť sodíkovo-iónové články, ktoré sa vyznačujú veľmi slušnou energetickou hustotou a hlavne nízkou cenou. Majú však aj svoje nedostatky.

Použitie vysoko reaktívneho kovového sodíka a tvorba sodíkových dendritov počas prevádzky batérií totiž vyvoláva obavy o bezpečnosť, najmä ak budú kombinované s horľavými kvapalnými elektrolytmi. Nekontrolovaný rast kryštáľových zŕn v tvare fraktálov, ktoré môžu preniknúť do separátora batérie môže viesť ku skratu. Výskumný tím pod vedením Bristolskej univerzity však zistil, že nanomateriály vyrobené z morských rias by mohli byť použité ako odolnejší separátor. Nielenže zabraňujú prenikaniu kryštálov sodíkových elektród do separátora, ale tiež zlepšujú výkon batérií.

Cieľom separátora je oddeliť funkčné časti batérie a umožniť voľný prenos náboja," tvrdí Jing Wang, jeden z výskumníkov a doktorand na Bristol Composites Institute. Ukázali sme, že materiály na báze morských rias môžu urobiť separátor veľmi pevným a zabrániť jeho prerazeniu kryštalickými štruktúrami vyrobenými zo sodíka. Umožňuje to zvýšiť kapacitu i účinnosť článkov, čím predĺžite tiež ich životnosť.“

Líder tohto výskumného projektu, profesor Steve Eichhorn, zároveň dodáva, že ich nové poznatky ukazujú, že „skutočne existujú ekologickejšie formy skladovania energie bez toho, aby ich výroba poškodzovala životné prostredie“. Napriek tomu, že má tento typ batérii (s použitím separátorov na báze morských rias) ešte ďaleko od sériovej výroby a k tomu, aby sme ich začali montovať do produkčných elektromobilov, ide o veľmi zaujímavé zistenie a krok vpred v otázke udržateľnosti výroby. 

Zdroj: CarBuzz