EÚ čelí ďalšiemu problému, kým sa totiž snaží vymaniť spod závislosti na ruskej rope a zemnom plyne, veľmi rýchlo narastá jej závislosť na vzácnych surovinách z Ázie? Ako je to možné? Jednoducho, „olej do ohňa“ totiž prilieva aj pozvoľný nástup elektromobility na európskych cestách. Každá významná automobilka má dnes vo svojom portfóliu jeden, či viac elektrických modelov a ich ponuka narastá. Navyše je tu rok 2035 a avizovaný koniec áut so spaľovacími motormi. Na výrobu všetkých tých elektromobilov potrebuje európsky automobilový priemysel obrovské množstvá spracovaných vzácnych surovín a práve tie do EÚ prúdia predovšetkým z Číny. Závislosť na jednej krajine tak strieda závislosť na ďalšej krajine. EÚ chce preto podniknúť preventívne kroky.

500-percentný nárast

Ako zaznelo z Európskej komisie, Európa sa musí okrem závislosti od ruského plynu rýchlo vysporiadať aj so závislosťou od dovozu vzácnych surovín z tretích štátov, najmä z Číny. Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen, pripomenula, že sa do roku 2050 očakáva 500-percentný nárast dopytu po kritických surovinách v dôsledku ekologickej a digitálnej transformácie. „Lítium a vzácne zeminy budú čoskoro dôležitejšie než ropa a plyn,“ doplnila von der Leyen a dodala, že tomuto trhu dominuje Čína, čo nie je príliš dobrou správou. Jednostranná závislosť by mohla viesť v prípade problémov k rýchlemu prerušeniu dodávok bez možnosti náhrady. Na pôde EÚ sa preto začína tvoriť nový zákon o surovinách. Bude mať tri piliere a mal by znamenať aj uvoľnenie niektorých pravidiel štátnej pomoci a jednoduchšie schvaľovacie procesy.

Ako problém sa javí nielen ťažba, ale aj spracovanie jednotlivých surovín v Číne. Zatiaľ čo sa len asi 9 percent svetového lítia ťaží v Číne, okolo 60 percent sa tam spracúva. Tým sa škála závislosti EÚ od Číny ďalej rozširuje. Podobne je to s kobaltom, ktorý sa ťaží predovšetkým v Konžskej demokratickej republike, Čína je však globálnym lídrom v jeho ďalšom spracovaní. Podľa vedúceho Centra pre európsku politiku Andreho Wolfa je náskok Číny v oblasti spracovania surovín ešte väčší než v prípade fyzickej koncentrácie zásob.

zdroj: Euractiv