Križovatke medzičasom prischlo označenie "Trojuholník smrti"

O nebezpečnosti križovatky vedia kompetentní roky a aj tak s tým nič nerobia. Na výstavbu začínajú vyvíjať tlak nespokojní občania, ktorých zastrešuje občianske združenie Občianska iniciatíva Zemplína (OIZ). Združenie chce začať s petíciou a vyzbieraním 10 000 podpisov, ktorú následne adresujú Ministerstvu dopravy SR. Občianske združenie o sebe necháva počuť už dlhšiu dobu.
 

„Rozbehli sme petíciu za urýchlené vybudovanie okružnej križovatky v Strážskom. Tá spája okresy Vranov nad Topľou, Michalovce a Humenné,“ uviedol pre TASR Milan Potocký z OIZ s tým, že zbieranie podpisov preto prebieha súbežne vo všetkých troch okresných mestách. 

„Je nebezpečná aj pre obyvateľov mesta, pretože každé ráno cez ňu prechádzajú deti do miestnej základnej školy. Musí tam v tom čase riadiť premávku mestská polícia,“ vysvetlil situáciu Potocký. Zaujímavé je, že v susedných Michalovciach ide o krajinu kruhových objazdov. Spolu ich v menšom meste narátate až 9. Križovatka v Strážskom je pritom súčasť siete ciest 1. triedy.

SSC objednala štúdiu realizovateľnosti stavby cesty Lipníky - Ubľa

Výstavbou, resp. prestavbou tejto križovatky na okružnú sa zaoberá Slovenská správa ciest. „V súčasnosti je objednaná Štúdia realizovateľnosti pre stavbu 'I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa. Až štúdia realizovateľnosti a výstupy z kapacitného posúdenia jednotlivých križovatiek a porovnanie výnosov a nákladov nám preukážu potrebnosť realizácie jednotlivých úsekov komunikácie I/18, resp. riešenia prestavby križovatiek,“ uviedol pre TASR Komunikačný odbor MDV SR s tým, že jedným z posudzovaných riešení je variant, ktorý predmetnú križovatku rieši ako okružnú. Štúdia realizovateľnosti by mala byť spracovaná v júni tohto roka.

Križovatke medzi časom prischol názov, ktorý je typický pre celú oblasť Vranov, Stražské, Humenné - trojuholník smrti.

Zdroj: Teraz

Foto: Korzár