Viete, prečo Poliaci vo veľkom používajú vysielačky aj v osobných autách? Legislatíva totiž zakazuje šíriť informácie o policajných kontrolách verejnými médiami.

U nás vysielačky v autách populárne nie sú a asi nikdy neboli. Ale ak idete po diaľnici na úseku Bratislava - Žilina, stretávate autá s medzinárodnými poznávacími značkami PL (KNT, KTT a i.), ktoré majú "dvojmetrový" prút antény. Ak náhodou majú rakúske, alebo nemecké značky, aj v tom prípade to sú Poliaci. Pre nich je to doma jediný spôsob, ako si rýchlo dať informácie o policajných hliadkach. No nemyslite si, že to využívajú len Poliaci. Rozšírené sú aj na iných kontinentoch.

Ako to je u nás?

V minulosti polícia proti Poliakom migrujúcim za prácou bojovala tvrdšie. Zadržiavali im technické prostriedky odhaľujúce meranie rýchlosti (rušičky, antiradary), alebo udeľovali mastné pokuty. Takto znel svojho času odkaz hovorkyne polície Denisy Baloghovej. „Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie, alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.“ (z.č. 8/2009 § 3 ods. 3 - Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky). A vraj sa to malo sťahovať aj na spomínané vysielačky. Vraj ich Poliaci permanentne zneužívajú.

Lenže, ak si toto ustanovenie rozoberiete na drobné, samotná vysielačka v aute činnosť polície neodhaľuje a ani neovplyvňuje. Je to len informačný kanál, ktorým vodič dáva na vedomie inému vodičovi určitú situáciu v cestnej premávke. Takže priradzovať vysielačku k zariadeniu typu antiradar sa nedá.

Je komunikácia cez vysielačku telefonovanie? 

§ 4 ods. 2  pís. m – Vodič nesmie počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“, alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov ...... pri plnení úloh.

Lenže čo je tá obdobná činnosť? Vzťahuje sa na činnosť vykonávanú s telefónnym prístrojom? Napr. smskovanie a používanie iných funkcií, ktoré telefónny prístroj poskytuje? Alebo aj na vykonávane rozhovoru s inou vzdialenou osobou prostredníctvom vysielačky? To už je skôr na takú polemiku. Iná obdobná činnosť v zákone akosi spomenutá nie je. Som naklonený verzii, že ide o zákaz používania telefónneho prístroja (mobilu) na telefonovanie (bez handsfree), smskovanie, písanie textov, sledovanie videí a iné. Tým, že vysielačka sa neradí k telefónnym prístrojom, je vedená ako rádiostanica, nezapadá kategorizáciou do tohto paragrafu. 

Nezabúdajte ale na to, že vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke.

Tieto vysielačky pracujú v pásme CB - Citizen Band. Je to skupina rádiofonných frekvencií, ktoré pri dodržiavaní stanovených pravidiel môže použiť každý.

Čo chystá Nemecko? 

V Nemecku prijali zmenu zákona. Od októbra 2017 je zakázané používať rôzne telekomunikačné prostriedky. Na vysielačky sa akosi v zákone pozabudlo, a tak prijali ešte jednu zmenu, ktorá bude účinná od 1. júla 2020. Tam už zakomponovali aj vysielačky. Samozrejme tak, ako aj pri ostatných telekomunikačných prostriedkoch, aj pri vysielačkách bude výnimka. Myslím tým „handsfree“.  

Aká je na to reakcia? 

V podstate ide o jednu z prvých krajín EÚ, ktorá zaviedla predpisy obmedzujúce vysielanie rádiového vysielania. CB vysielačky tak povýšili na úroveň mobilných telefónov. Mnohým dopravcom sa to nepáči. Aj napriek tomu to vyzerá na ich definitívny koniec v Nemecku v r. 2020.

Aké sankcie za to hrozia? 

Pokuta v Nemecku sa bude pohybovať na úrovni zhruba 100 až 200 eur. Ak z tohto dôvodu vodič spôsobí dopravnú nehodu, príde o vodičák na 1 mesiac.